(advertentie)

Blankenburg- of Oranjetunnel?

Voor- en tegenstanders zijn het er over eens: er moet wat gebeuren aan de verkeersdruk rond Rotterdam tussen beide Maasoevers. Maar welk tracé daarvoor gekozen moet worden, levert veel discussie op.

Voormalig verkeersminister Camiel Eurlings kwam enkele jaren geleden met het plan om een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam aan te leggen.

Tolheffing
De reistijden naar de haven zouden met 20 minuten afnemen en in geval van een ramp kan evacuatie sneller plaatsvinden als de tunnel klaar is. De kosten worden geschat op honderden miljoenen euro’s. Verschillende partijen denken aan een tolheffing om de aanlegkosten snel terug te verdienen.

Na diverse onderzoeken vielen plannen voor een Oranjebrug en Maasvlaktetunnel af en bleven er vijf varianten over waaruit de huidige minister Melanie Schultz-van Haegen een keuze moet maken.

Blankenburgtunnel
De Blankenburgtunnel maakt onderdeel uit van een traject van de A15 bij Rozenburg naar de A20 bij Vlaardingen en Maassluis. Voor de aansluiting op de A20 zijn er drie varianten. Zo sluit een variant aan op het lokale wegennet en gaat een andere variant de hoogte in om vervolgens aan te sluiten op de snelweg.

Natuurorganisaties zijn fel tegen de Blankenburgtunnel omdat die de flora en fauna in Midden-Delfland ernstig zou aantasten. In oktober protesteerden honderden mensen in Vlaardingen tegen de aanleg. Ook zijn er ruim 31000 handtekeningen.

Onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn voorstander. Door de Blankenburgtunnel zou de drukte in de Beneluxtunnel met 10 procent afnemen, terwijl dat bij de Oranjetunnel maar 2 procent in de spits is.

Oranjetunnel
De Oranjetunnel is gepland vanaf de A15 bij Europoort naar de A20 bij Westerlee. Er zijn twee varianten, die elk iets anders op de A20 aansluiten.

Natuurmonumenten is voorstander van dit tracé, omdat deze 'landschappelijk beter inpasbaar is' dan de Blankenburgtunnel. Minister Schultz-van Haegen neemt naar verwachting nog dit jaar een besluit.

Link:
Website over het project