RET stak al 13 miljoen in Trans Link Systems

De RET heeft in de loop der jaren 13,2 miljoen euro gestoken in de Trans Link Systems, producent van de OV-chipkaart. Dat blijkt uit cijfers van de Stadsregio Rotterdam.

De bijdragen van de RET, voor 12,5 procent aandeelhouder van TLS, bestaan uit leningen en kapitaalstortingen. Ze worden door TLS terug betaald of als dividend gecompenseerd, aldus de Stadsregio in beantwoording op vragen van het Rotterdamse raadslid Leo de Kleijn (SP).

Gevaarlijk
De Kleijn vindt het gevaarlijk dat de RET met zoveel overheidsgeld in TLS zit. ‘Het blijft de vraag of de RET dat geld ooit terugkrijgt,’ meent De Kleijn. ‘Er moet nog over de aanpassing of de vervanging van de chip worden gesproken. Misschien hebben alle aandeelhouders straks een ander idee.’

Ook Arno Bonte is niet gerust op de constructie. ‘Ik wil eerst de laatste winst- en verliesrekening van TLS zien. Die moet duidelijk maken wat ons staat wachten,’ reageert de voorman van de Rotterdamse GroenLinks-fractie.
Bonte vraagt zich ook af wie opdraait voor de vervanging van de chip, wellicht eind 2011. ‘Wie gaat dat betalen: de belastingbetaler of de reiziger? Het komt volgens mij op hetzelfde neer.’

In de loop van februari wordt zowel in de Rotterdamse gemeenteraad als in de Tweede Kamer gesproken over de OV-chipkaart en Trans Link Systems.