(advertentie)

Smartengeld voor zoon asbestslachtoffer

De zoon van een havenarbeider die in 2008 overleed aan asbestkanker heeft smartengeld toegewezen gekregen van 50 duizend euro.

De rechter had al eerder bepaald dat hij daar recht op had, maar scheepswerf Wilton-Fijenoord, de oud-werkgever van het slachtoffer, ging tegen de uitspraak in beroep. Maar ook in hoger beroep is de schadevergoeding nu toegewezen.

De Vlaardinger Jan van Zelm werkte als plaatwerker op de scheepswerf tussen 1950 en 1964. Wilton-Fijenoord onderzoekt de uitspraak en besluit later of de werf tegen het vonnis in cassatie gaat.

Audio: Marcel van der Steen in gesprek met Jan van Zelm junior

Reacties

Bekijk onze spelregels voor het inzenden van een reactie >

De VlaardingSE Jan van Zelm ????

Vanwaar de vraag ? (die ik met 'ja' beantwoord)
I.v.m. de oude (dus overleden) Jan van Zelm of de 'jongere' van het radio-item ?

Toen ik reageerde op dit nieuws stond er geschreven: "de Vlaardingse Jan van Zelm". Dit is dus later door Rijnmond veranderd in "de Vlaardinger Jan van Zelm". Vandaar dat niemand mijn reactie begrijpt.

jij kan al lekker lezen mars......al een grote jongen zeker

Mochten er mensen zijn die aan een asbestaandoening lijden (mesothelioom van buik- of longvlies, asbestose, aan asbest te relateren longkanker maar ook pleura plaques) stelt u zich dan in verbinding met het Comité Asbestslachtoffers. Bezoek eerst de site voor de gewenste informatie. Ook vindt u daar ervaringen van asbestslachtoffers en hun nabestaanden, ook op het juridische vlak.

alleen hebben we hier weinig aan mijn vader overleed hier 35 jaar geleden aan en stond mijn moeder er alleen voor. toen ze het weer aankon ging ze opzoek naar vergoeding. bij de sociale verzekerings bank daar kreeg ze te horen dat mijn vader het zelf had moeten aanvragen. mijn vader was na het vaststellen binnen zes weken overleden.in die zes weken gaat er zoveel door je heen dat je hier niet aan denkt. en nu het IAS dan moet je je binnen zes maanden aanmelden.

Je bedoelt dat jullie er weinig meer aan hebben, maar dat het voor anderen wel goede informatie is?

Ik vind het een prima tip van de heer Van Zelm en wens hem sterkte met het gemis van zijn vader.

Ik herinner me Bob Ruers van de SP die zich zo enorm heeft ingespannen om asbest slachtoffers te helpen. Het lijkt erop dat zijn inspanningen vruchten afwerpt.

Sjaak.
Het belang van het TIJDIG krijgen van relevante en juiste informatie is dus van belang. Niet zelden kan dat bij de medisch-specialist starten, maar die zekerheid kan ik niet bieden.
Het Comité Asbestslachtoffers is een zgn. 'convenantpartner' van het IAS. Er zijn zaken die verbeterd moeten worden waarvan de meldingstijd bij het IAS en de eraan gekoppelde controleprocedure er één is. Er wordt aan gewerkt. Ik weet hoe snel het met slachtoffers kan gaan.Laat evenwel onverlet, wees ná vaststelling van mesothelioom en asbestose dus 'snel', hoe lastig dat in een periode van rouw ook kan zijn. Het is voor een nabestaande wellicht ietsepietsje 'minder zwaar - hetgeen ik niet kan voorzien.
Raven.
Dank voor de morele steun als eerste.
Bob Ruers zit er nog steeds bovenop weet ik. Ook hij is Comité-lid nl. Ook internationaal heeft het Comité Asbestslachtoffers connectie weet ik uit ervaring.Bovendien heeft vorig jaar dr.mr.R.F Ruers zijn proefschrift verdedigd met de titel:"Macht en tegenmacht in de Nederlandse Asbestregulering".Het gelezen hebbende is een van de vragen m.i.: Wat zou het verleden inmiddels duidelijk hebben moeten maken ? Een antwoord: Dat asbest een tijdbom is waar hard (maar voorzichtig én door specialisten) aan gewerkt moet worden. 'Crisis' is een gebruikt tegenargument waar asbest zich geen donder van aantrekt. Dús moeten er eerst 'ns goed geïnventariseerd worden. Daarna, maar vlot, beslissen wat te doen en daarbij géén paniek of onduidelijkheid te laten ontstaan. Niets doen is toonbeeld geven van niet geleerd hebben van de asbestgeschiedenis.

Beste Jan,

Ik heb met belangstelling uw verhaal gelezen en beluisterd.
Bij mijn vader is op 15 mei jl mesothelioom vast gesteld. Wij zijn daarna in contact getreden met het IAS. Samen met het IAS heeft mijn vader zijn 2 werkgevers verantwoordelijk gehouden. Bij de eerste heeft hij gewerkt van 1956 tot 1966 en bij de tweede van 1966 tot 1984.
Het eerste bedrijf heeft inmiddels gereageerd en de verantwoordelijkheid afgewezen op verjaring. Het tweede bedrijf is na 1984 overgenomen en daarom hebben wij de rechtsopvolger verantwoordelijk gehouden. Deze wacht echter zolang, ondanks aandringen van het IAS, dat mijn vader dit helaas niet meer mag meemaken. Mijn vader is op 27 november jl overleden.
Ook ik heb beloofd om mijn tanden er in te zetten voor erkenning van mijn vaders ziekte (ook voor mijn moeder). Ik wacht nog op een reactie van het tweede bedrijf maar moet mij ook gaan bezinnen op hoe nu verder.
Ik heb een rechtsbijstand verzekering maar weet nog niet of deze ook wil meewerken als het je vader betreft. Ik wens u veel sterkte.
Met vriendelijke groeten, Arleen Schippers

Beste Arleen.
Stelt u zich z.s.m. in verbinding met Bob Ruers. Hij maakt deel uit van het Comité Asbestslachtoffers en is ruim 20 jaar actief met de asbestproblematiek en gespecialiseerd advocaat op het gebied van asbestgezondheidsschade en de daarbij optredende aansprakelijkheid. Ook mijn moeder en ik zijn (..wel 4,5 jr. geleden) uit dezelfde juridische startblokken gegaan. Intussen is er meer en sterkere jurisprudentie.Ook in 'mijn' geval werd na een 'bemiddelingspoging'(..) door het IAS door de ex-werkgever i.v.m. de aangehaalde verjaring de eerste tegenwerping gedaan. Het IAS hield toen meteen de handen op de rug. IK niet en mijn moeder al net zo niet. Wat recht is is recht, maar kríjgen doe je niets als je er niet voor vecht. Het gaat om grote belangen.Voor de bedrijven die veroorzaker zouden zijn eigenlijk slechts financieel. Die van u zijn dubbel sterk, nl. principieel, moreel en pas daarna komt een stuk(je) genoegdoening dat zich nu eenmaal wettelijk in geld laat uitdrukken. Soms kijkt de omgeving wat zuur naar zo'n situatie. Laat u NIET uit het veld slaan. Ik wil gerust 'ns een adviserend gesprek met u voeren.

Beste Jan,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb halverwege december voor het laatst contact gehad met mijn contactpersoon bij het IAS. Wij hadden toen een gesprek over de zaak van mijn vader en het IAS zou in ieder geval die week zorgen dat er een reactie zou komen. Na enkele dagen heb ik navraag gedaan bij het IAS en toen bleek dat mijn contactpersoon met verlof was tot 14 januari en niemand anders in haar dossiers kon kijken. Ik vond dit erg vreemd omdat zij dit in onze gesprekken op geen enkel moment had aangegeven. De rol van het IAS begrijp ik nog steeds niet helemaal, in eerste instantie dacht ik dat zij veel voor ons zouden kunnen betekenen maar inderdaad als wij een juridische procedure willen starten haken zij af. Ik ben nu van plan om maandag 14 januari het dossier op te vragen en daarna uw advies op te volgen. Hoe zou ik eventueel met u in contact kunnen komen ? Met vriendelijke groeten, Arleen Schippers

Beste Arleen.
Het is diep triest dat ook u in een krap half jaar uw vader heeft verloren. Sterkte en kracht wens ik u toe.
Ik hoop dat ook anderen onze informatieuitwisseling volgen (willen).
U beschrijft een IAS verhaal dat mij niet geheel nieuw voorkomt .. helaas is dat nog weinig beter dus. Wij kennen het en trachten vanuit onze positie(Comité Asbestslachtoffers- heeft u de site al bezocht?) daar verbetering in te brengen. U heeft daar nú even niets aan.
U kunt mij bereiken door via de eerder genoemde site van het Comité Asbestslachtoffers een van de contactpersonen te bellen en hen weer naar mij te vragen (tel. of e-mail). Overigens vindt u daar méér 'cases' en informatie.

Arleen.
Als u al het geduld nog kunt opbrengen om te wachten tot 14 Januari en al aan de tot dan toe verwerkte informatie van het IAS kunt komen dan adviseer ik u met klem nog 'ns de juistheid van het wellicht opgemaakte 'arbeidshistorisch-rapport' te bepalen door GOED te lezen.
Mijn twijfel aan de door hen voorgelegde bemiddeling was geboren. Helaas voor het IAS want een 'geboorte' is nu eenmaal éénrichting verkeer. Want toen ik het bij mijn vader afgenomen interview in het aan ons toegestuurde rapport las(waar ik nadrukkelijk om vroeg vóórdat het gebruikt zou gaan worden) dacht ik eerst die van iemand anders in handen te hebben !Ik heb 'm met mijn nog levende en lijdende vader herschreven uit noodzaak.
Ik begrijp dat (nu)uw zaak bij hen in behandeling is ? Misschien is het voor u een idee om 'ns te achterhalen uit welke instanties het IAS is opgebouwd en er dan een bascule bij te zetten. Achtergrond informatie kan ook u mogelijk van dienst zijn. U kunt dan zelf bepalen welke instantie in welk schaaltje (van de twee)terecht komt en dan eens kijken naar welke kant hij doorslaat (letterlijk).
Let wel ! Voor de aanspraak die u kunt maken op de voorschotbetaling door de SVB ís wel de behandeling van dat deel door het IAS nodig. Dat moet u wel eerst netjes doch vlot af zien te ronden. Deze procedure moet een aanvang nemen wanneer het asbestslachtoffer in kwestie (hier uw vader dus) nog bij leven is. Naar ik begreep is dat dus gebeurd.Het gaat om een voorschotbetaling, wees u daar bewust van. Het betreft in uw geval 18.392,- Euro.(TAS-regeling)
U bent niet eenzaam in de gedachte dat u direct bij de enige en juiste instantie aanklopte, want wat mág men ook verwachten van een "Instituut Asbestslachtoffers". De lat ligt ook voor het IAS zelf kennelijk wat hoog. De poolstok die als springhulp moet dienen om het recht te kunnen vinden aan de ándere kant van de lat vindt u wellicht elders ..?
Het is na uw vader nú uw zaak. Ik ken uw gevoelens. Ú neemt nu de beslissingen met de informatie die u tot op hede

n heeft kunnen vinden. Het IAS hád u natuurlijk ook naar het Comité Asbestslachtoffers kúnnen verwijzen, al was het maar ter informatie. Is dat niet gebeurd ? Als dat níet is gebeurd is dat dus meer dan jammer alleen. Na het spelen met de bascule valt het licht mogelijk wat anders op ook uw zaak, net als bij mij.

Waar het u en mij om gaat is dat de asbestslachtoffers én hun nabestaanden om vele redenen recht hebben op een zo vroeg en volledig mogelijke informatie. Dit i.v.m. het ziekteproces, rouw en administratieve afhandeling/aanpak van van alles en nog wat. Het juridische deel van de názorg moet worden ingezet als voorzorg. Mesothelioom manifesteert zich laat - al is het al heel veel jaren eerder begonnen. Zelfs voor specialisten en dus zeker voor leken (die doorgaans asbestslachtoffers zijn)wordt het laat gediagnosticeert, dan is vaak de resterende tijd van leven kort en kwalitatief uiterst beroerd. Dan is het hollen geblazen. Logisch dat de eerste aandacht naar het slachtoffer gaat, daarna de rest .. Tja. Ik weet 't. Rijnmond nu ook ?

Beste Jan, nogmaals mijn dank dat u al deze informatie met ons wil delen.
Via de uitzending van "andere tijden" over de situatie in Goor ben ik achter het bestaan van Comité Asbestslachtoffers gekomen. In mijn laatste telefoongesprek met IAS heb ik gevraagd of ik via dit Comité informatie zou kunnen krijgen over een eventuele verdere procedure. Het antwoord was dat dit mogelijk was maar erg enthousiast kwamen ze om wat voor redenen dan ook niet over. Ik ga proberen morgen wat los te krijgen bij het IAS, het rapport waar u het over heeft hebben wij, helaas, nooit opgevraagd. Dit moet gebaseerd zijn op telefonisch contact en briefwisselingen met mijn vader. Overigens is de voorschotprocedure wel snel (binnen 6 weken) na vaststelling van de ziekte geregeld. Het nare toeval wil dat de eerste werkgever die mijn vader verantwoordelijk heeft gehouden, "Nedstaal" in Alblasserdam, die zich dus beroept op verjaring, momenteel probeert om een vergunning te krijgen voor het verwerken van asbestschroot. Nedstaal staat hemelsbreed een kleine 750 meter van ons huis. Dit stuit op veel weerstand binnen de gemeente (zie www.asbest-nedstaal-nee.nl) aangezien er binnen ons gebied veel families zijn die familieleden hebben verloren aan mesothelioom. Ook dit wordt dus vervolgd. Ik houd u op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Arleen Schippers