(advertentie)

Meer asbest op Derde Merwedehaven

Op de Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de NOS. De omroep beschikt over documenten waaruit zou blijken dat in de jaren voor 2003 al grote hoeveelheden afval met de kankerverwekkende stof zijn gestort.

Volgens de NOS liggen er tienduizenden tonnen meer asbest op de vuilstort dan de aangenomen 131.000 ton. Bovendien was de bij de provincie Zuid-Holland opgevraagde administratie niet compleet. De provincie zegt in een reactie aan de NOS dat er weinig aan de hand is, omdat het gaat om afval dat was verpakt.

Ophef
De vuilstort zorgt al jaren voor veel ophef in Dordrecht en Sliedrecht. Vooral aan de andere kant van de Beneden Merwede wordt de laatste jaren flink geklaagd over de stank, afkomstig van de Merwedehaven. Ook maken de bewoners zich zorgen over het verwerken van asbest in de Derde Merwedehaven.

De GGD gaf eerder aan dat er geen reden is om te vrezen voor de gezondheid, maar dat ook niet valt uit te sluiten dat er wel eens asbestdeeltjes verwaaid zijn. Bij recente metingen werden geen verwaaide asbestvezels in de omgeving aangetroffen, maar de twijfels over wat er twintig jaar lang op de stortplaats gebeurde gaan waarschijnlijk nooit meer weg.

Recreatiegebied
Sinds januari 2011 wordt er geen onverpakt asbesthoudend afval meer gestort in de Derde Merwedehaven. Verpakt asbest wordt nog tot eind dit jaar toegelaten. Dan gaat de stortplaats dicht. Op dezelfde plek komt een nieuw recreatiegebied. Omdat daarvoor eerst de grond moet inklinken en een laag grond over de oude stortplaats moet worden gelegd, duurt het nog jaren voordat het nieuwe gebied in gebruik kan worden genomen. De gemeente en provincie verwachten dat het recreatiegebied in 2022 open kan.

Onderzoek
Het Openbaar Ministerie heeft in maart dit jaar een onderzoek ingesteld naar de stort van asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven. Er wordt bekeken of eigenaar Delta en de toezichthouders zich aan de regels hebben gehouden. Als er sprake is van strafbare feiten, zoals illegale stort, kan dat leiden tot een rechtszaak.

De Provincie Zuid-Holland, die toezicht houdt op de stortplaats, heeft altijd gezegd dat Delta conform de vergunningen werkte. Dordrecht en Sliedrecht hebben daar vaak aan getwijfeld. Actievoerders van de Werkgroep Derde Merwedehaven en drie Sliedrechtse partijen drongen op een onderzoek aan.

Reacties

Bekijk onze spelregels voor het inzenden van een reactie >

Het is al jaren een politiek spelletje, en als daadwerkelijk aan het licht komt dat e.e.a. niet klopt ,en dat doet het zeker niet,
dan gaan er koppen rollen.
De heren vergeten echter dat de bewoners en de burgers de dupe zijn.
Geloof me er zijn mensen in de provincie die exact weten wat er ligt en hoeveel, en dat het veel meer is dan toegestaan is en op papier staat is zo klaar als een klontje.
Wij mogen straks weer met z'n allen gaan betalen om de rotzooi op te laten ruimen,omdat er opeens plotseling blijkt uit onderzoek dat er veel meer asbest en andere troep ligt dan gedacht.

Sla een damwand er omheen van voldoende lengte zodat het grond water niet meer weg kan en dek die troep af met een vloeistof dichte betonvloer. Laat die vloer het inklinken versnellen en de vloeistof die eruit komt via een zuiveringsinstallatie afvoeren.Nu kan er versneld een recreatie bestemming aan gegeven worden en zijn in de toekomst geen problemen meer te verwachten. ........Het is maar een idee.

Heren, verdiep jezelf eerst is in wat asbest is en wat de mogelijke risico's zijn in plaats van hier onzin te schrijven en/of paniek te zaaien.
Kijk bijv. is op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest
Los gestort asbest met een laag grond erover is ongevaarlijk.
De losse vezels zijn al lang weggewaaid. Vroeger werd asbest heel veel gebruikt in o.a. remblokken van auto's. Asbestvezels komen nog steeds voor in de buitenlucht en niet iedere vezel kan schade aanrichten. Ga het artikel zelf maar lezen.

Heb jij aandelen in wikipedia ofzo????