(advertentie)

Hoe lang mag je in Nederlands rondrijden met een buitenlands kenteken?

Henk Kuiper uit Vlaardingen:

Hoe komt het dat hier veel Polen met een buitenlands kenteken rijden. Ze mogen hier maar een half jaar in Nederland rijden. En hoe kan het dat buitenlandse ondernemers zijn gevestigd die ook met een buitenlands kenteken rondrijden.

Peter van den Akker uit Heerjansdam:

Onder bepaalde voorwaarden is het rijden met een buitenlands kenteken toegestaan in Nederland. Bijvoorbeeld als ondernemer kun je een ontheffing aanvragen (geldt vaak voor internationale bedrijven. Ze moeten hem jaarlijks verlengen) Ook als je auto op vakantie stuk gaat. En mits de eigenaar van het voertuig aanwezig is.

De Bieb:

Auto met buitenlands kenteken, 08 May. 2008 10:07 

Wonen in Nederland? Altijd bpm en mrb 
AMSTERDAM - Wanneer MOET er voor het rijden in een auto met buitenlands kenteken belasting worden betaald? vragen onze lezers zich herhaaldelijk af. Het gaat dan om belasting van personenauto‘s en motorrijwielen (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb). 
Voor het rijden in een personenauto, bestelwagen of motor met een buitenlands kenteken moet iemand die in Nederland woont (tijdelijk of permanent) of wiens bedrijf hier is gevestigd, altijd belasting betalen. Wáár een persoon of de onderneming zijn of haar hoofdverblijf heeft, beoordeelt de Belastingdienst (douane) aan de hand van de omstandigheden. 
Als ons land de woonplaats is, mag er - ook bij personen en bedrijven van buitenlandse afkomst - niet van de openbare weg gebruik worden gemaakt zonder dat er eerst belasting is betaald. Het doet er niet toe of het daarbij gaat om een ‘auto van de zaak‘, een huurauto of een leasewagen. 
Vrijstelling voor bpm en mrb is sinds 1 februari 2007 alleen voor een korte periode van maximaal twee aaneengesloten weken per jaar mogelijk als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd. Vooraf melden is dan wel een vereiste. 
Wie als Nederlandse ingezetene in een motorrijtuig met buitenlands kenteken rijdt en bij aanhouding geen belasting betaalt, krijgt als waarschuwing een informatieformulier uitgereikt en niet meteen een naheffingsaanslag met boete. Daardoor ontstaat er de gelegenheid de auto alsnog te laten registreren en belasting te betalen of om vrijstelling aan te vragen. Er kan ook nog worden afgesproken dat het motorrijtuig direct weer naar het buitenland gaat. 

Voorbeelden 
-U woont in Nederland, werkt in Duitsland en rijdt in een auto van uw werkgever met Duits kenteken. Vrijstelling van bpm en mrb kan op grond van de wet en onder bepaalde voorwaarden. 
-U woont in België, werkt in Nederland en rijdt in een eigen auto met Belgisch kenteken. Er hoeft geen bpm en mrb te worden betaald. 
-U bent een Pool, verblijft tijdelijk voor werk in Nederland en rijdt in een auto met Pools kenteken. Zodra een Pool in Nederland gaat wonen (tijdelijk of niet), is hij verplicht bpm en mrb te betalen voor het gebruik van de openbare weg met een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig. De Belastingdienst (douane) bepaalt het karakter van het woonbegrip: wonen of logeren. 
-U woont in Nederland, krijgt regelmatig een Engelse vriendin op bezoek en voor het boodschappen doen gebruikt u haar auto met Brits kenteken. Een Nederlandse ingezetene mag alleen in een auto met buitenlands kenteken rijden als daarvoor belasting is betaald. Hooguit twee weken per jaar kan daarvoor vrijstelling worden verkregen. Dat de buitenlandse vriendin in de auto zit terwijl haar vriend rijdt, verandert hier niets aan, omdat hij op dat moment de feitelijke beschikking heeft over het motorrijtuig. Ook hier is dus bpm en mrb verschuldigd. 
-U woont in Nederland, bent eigenaar van een bedrijf in Frankrijk en u laat zich ook hier vervoeren in een auto met Frans kenteken en een buitenlandse particuliere chauffeur. Omdat de buitenlandse particuliere chauffeur de wagen niet feitelijk tot zijn beschikking heeft en zijn baas wel, wordt laatstgenoemde gezien als de in Nederland wonende ‘gebruiker‘, die dus belasting moet betalen voor het rijden op de openbare weg. Onder de ‘gebruiker‘ vallen ook inwonende gezinsleden. Als volgens de kilometerregistratie per jaar minstens 50 procent voor zakelijke doeleinden in het buitenland wordt gereden, waarbij de afstand tussen de woonplaats in Nederland en het eigen bedrijf in het buitenland buiten beschouwing wordt gelaten, kan op verzoek vrijstelling worden verleend voor bpm en mrb. 
Aldus de Telegraaf: 
http://www.telegraaf.nl/autotelegraa..._.html?cid=rss

Categorieën: