RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland Zuid. De organisatie komt voort uit Radio Rijnmond, opgericht in 1983 en TV Rijnmond dat in het jaar 2000 aan de organisatie is toegevoegd. Tegenwoordig is het nieuws van RTV Rijnmond ook op alle online kanalen te vinden. RTV Rijnmond is een publieke omroep. Dit betekent dat de omroep grotendeels gefinancierd wordt met publieke middelen.

De RvC van RTV Rijnmond houdt toezicht op het beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken. Tevens staat de RvC de bestuurder met raad en daad bij. De huidige RvC bestaat uit vier leden en een voorzitter.

De raad van commissarissen van RTV Rijnmond zoekt een nieuwe voorzitter

Wij zijn voor deze functie op zoek naar een kandidaat met de volgende vaardigheden:

  • bestuurlijke ervaring (ook in toezicht houden);
  • voldoende feeling en inzicht in de mediawereld;
  • sturend en bemiddelend kunnen handelen binnen de RvC en naar de bestuurder;
  • in een open en goede sfeer met de bestuurder kunnen omgaan, maar ook kritisch en als sparringpartner;
  • beschikkend over een relevant netwerk en gesprekspartner naar overheden en andere instanties;
  • in staat zijn het algemeen belang en belang van RTV Rijnmond te behartigen, in de samenwerking met/binnen de RPO.

Het volledige functieprofiel is op te vragen bij het secretariaat van RTV Rijnmond. Als u zich kandidaat wilt stellen dan verzoeken wij u uiterlijk 31 augustus uw motivatie met cv te richten aan het secretariaat, via  secretariaat@rijnmond.nl of per post:

RTV Rijnmond
t.a.v. Secretariaat RTV Rijnmond
Postbus 1515
3000 BM Rotterdam

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. Dilia van der Heem (lid van de RvC) via telefoonnummer 06-51352804 of per e-mail: dvdheem@telfort.nl.