RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland Zuid. De organisatie komt voort uit Radio Rijnmond, opgericht in 1983 en TV Rijnmond dat in het jaar 2000 aan de organisatie is toegevoegd. RTV Rijnmond is een publieke omroep. Dit betekent dat zij wordt gefinancierd met publieke middelen.

RTV Rijnmond heeft de ambitie om de positie als het leidende informatie- en discussieplatform van het uitzendgebied Zuid-Holland Zuid vast te houden. Door de toenemende verspreidingsmogelijkheden, dankzij verdergaande digitalisering, is RTV Rijnmond ook buiten de regiogrenzen te ontvangen.

De Programmaraad van RTV Rijnmond is onderdeel van een 3-eenheid die wordt gevormd met de Directie en Raad van Commissarissen van RTV Rijnmond. De Programmaraad heeft de taak om het programmabeleid van de omroep vast te stellen en te toetsen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008, artikel 2.61. Leden van de Programmaraad vertegenwoordigen de luisteraars en de kijkers van het uitzendgebied. De Programmaraad heeft, naast de voorzitter, maximaal 13 leden en komt circa vier keer per jaar bijeen.

De Programmaraad van RTV Rijnmond zoekt nieuwe leden

Wij zoeken personen die geworteld zijn in de regionale samenleving. Inhoudelijk is er in het bijzonder behoefte aan kennis op het gebied van de agrarische sector, werkgevers en werknemers, en uit de hoek brandweer/politie/ziekenhuis. Maar iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

We verwachten van de nieuwe leden dat zij meepraten over het algemene programmabeleid van RTV Rijnmond, bovengemiddelde belangstelling voor en enige kennis van mediazaken hebben en uiteraard beschikken over specifieke kennis en betrokkenheid die de Programmaraad inhoudelijk verbreedt. Wij zoeken personen die weten wat er speelt in de diverse lagen van de regionale samenleving en zich daarin kunnen inleven, woonachtig zijn in het uitzendgebied van RTV Rijnmond, zeer regelmatig kijker en luisteraar zijn van RTV Rijnmond en bereid zijn om voor minstens vier jaar zitting te nemen. De functie is onbezoldigd, echter per vergadering wordt er een bescheiden vergoeding toegekend zodat reiskosten bekostigd zijn.

De toekomst van de regionale omroep is op dit moment moeilijk te voorspellen, maar tot op heden zijn er geen grote stappen genomen tot het samenvoegen en/of samenwerken van de diverse regionale omroepen. Derhalve is een volledige vier jaar als zittingstermijn binnen de Programmaraad van RTV Rijnmond niet te garanderen en is het ook niet uit te sluiten dat de Programmaraad tenminste 4 jaar of nog meer in deze hoedanigheid zal voortbestaan.

Als u zich kandidaat wilt stellen dan verzoeken wij u vóór 24 maart 2017 een sollicitatiebrief met uw motivatie en uw CV te richten aan het secretariaat van RTV Rijnmond via: secretariaat@rijnmond.nl of per post:

RTV Rijnmond
t.a.v. de voorzitter van de Programmaraad
Postbus 1515
3000 BM Rotterdam

RTV Rijnmond is de regionale zender in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Het doel is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken binnen het verjongende, multiculturele en internationaal georiënteerde werkgebied. RTV Rijnmond staat voor actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd.  Wekelijks luisteren 406.000 mensen naar Radio Rijnmond en trekt TV Rijnmond rond de 919.000 kijkers. Daarnaast worden maandelijks ruim 10 miljoen webpagina’s bekeken via rijnmond.nl, onze apps voor smartphones en tablets en onze social media.

Voor onze redactie zijn wij op zoek naar:

freelance nieuwsverslaggevers (m/v)

 Wij vragen:

- afgeronde opleiding in en bewezen ervaring met nieuwsjournalistiek;
- bewezen ervaring met verslaggeving in audio én video én tekst (internet);
- ervaring met montage in AVID én Dalet, of vergelijkbare video- en audiomontageprogramma’s;
- bij voorkeur professionele ervaring met social media;
- kennis van en aantoonbare betrokkenheid bij de regio Rijnmond;
- een flexibele, collegiale, pro-actieve instelling;
- een creatieve inslag;
- een grote mate van zelfredzaamheid;
- in bezit van rijbewijs B;
- binnen een redelijke reistijd op de redactie in Rotterdam kunnen zijn;
- ervaring met camjo-journalistiek is nadrukkelijk een pré.

 

Wij bieden:
- per 1 maart opname in het bestand van freelance verslaggevers die regelmatig worden ingezet voor de nieuwsverslaggeving van RTV Rijnmond op radio, televisie, internet en sociale media.

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 1 februari een mail (met CV) en demo’s van eerder gepubliceerd video-, audio- en tekstwerk naar  p&o@rijnmond.nl .
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met Jan van Vegchel, manager redactionele bedrijfsvoering tel. 010-7075763 / 06-11774557 / jan.van.vegchel@rijnmond.nl .

RTV Rijnmond streeft ernaar om de samenstelling van de personeelsbezetting een afspiegeling te laten zijn van de samenleving in het uitzendgebied. Geïnteresseerden (voor deze vacature) van allochtone afkomst wordt dan ook nadrukkelijk verzocht te reageren.