Wij zijn Rijnmond. Wij zijn erbij

ANBI-status

Rijnmond heeft op 1 januari 2015 de ANBI-status verkregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierbij bestaan bepaalde belastingvoordelen. Zo kan een donateur zijn of haar giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over een ANBI kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling

Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond e.o (ook handelend onder Rijnmond, Radio Rijnmond, TV Rijnmond, Rijnmond Text en Rijnmond.nl).

RSIN of Fiscaal nummer

NL0056.30.186.B01

Kamer van Koophandel-nummer

41125236

Postadres

Postbus 1515
3000 BM Rotterdam
Telefoon:010-707 5 707
E-mail:info@rijnmond.nl
Website:
Rijnmond.nl/ANBI-status

Hoofdlijnen beleidsplan

Mediawet

Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen.

De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen. Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het:

  • evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
  • op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
  • gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
  • onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
  • voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en voor iedereen toegankelijk is.

Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd.

Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Visie

Rijnmond is de verbindende factor in de regio door middel van onafhankelijke en betrouwbare cross-mediale nieuws- en informatievoorzieningen die continu mee verandert met het medialandschap en de regio zelf.

Missie

Al sinds 1983 brengt Rijnmond nieuws en informatie van en over de regio Rijnmond aan een zo divers mogelijk publiek. Dit doet Rijnmond cross-mediaal via internet, mobiel, radio en TV. Vanaf het eerste moment zijn wij bij Rijnmond betrokken bij de regio en begaan met haar inwoners.

We weten wat er leeft in de regio door onze regioverslaggevers en specialisten. Dit onderscheidt ons van nationale en internationale mediabedrijven. We zijn kritisch, we stellen zaken aan de kaak en we houden de boel altijd in de gaten omdat dat is wat een publieke omroep doet. Dat is wat de mensen in onze regio van ons verwachten: onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

De missie van Rijnmond is om mensen samen te brengen met hun content en zowel verschillende mensen als verschillende culturen te verbinden. We streven ernaar om dit te bereiken door het gesprek te starten en aanwezig te zijn in het regionale en maatschappelijke debat. We vinden de nuances, we waarborgen de objectiviteit en we zorgen voor betrouwbaarheid. We zijn integer en betrouwbaar, open en direct.

Bij Rijnmond streven we ernaar om mee te veranderen met de regio en haar inwoners. We willen altijd en overal in contact zijn met ons publiek. Hierdoor zijn wij op allerlei mediakanalen beschikbaar. We willen impact maken met informatie- en nieuwsvoorziening, mensen bereiken en mensen raken. Dit doen wij met de typische Rotterdamse slag: met relativeringsvermogen en humor. Dat is hoe wij werken. Dat is wat ons drijft.

Verantwoordelijk. Integer. Gepassioneerd. Verbindend. Dat zijn de kernwaarden van Rijnmond, die hand in hand gaan met onze journalistieke waarden: ondernemend, betrokken en betrouwbaar. Deze identiteit past op alle mediavormen die onder de bedrijfsnaam ‘Rijnmond’ worden geëxploiteerd: Radio Rijnmond, TV Rijnmond, Rijnmond Text en Rijnmond.nl.

Samenwerking met andere regionale omroepen en de RPO

Rijnmond en de andere twaalf regionale omroepen zijn verenigd in de RPO (Stichting Regionale Publieke Omroep). De RPO verenigt en vertegenwoordigt de regionale publieke omroepen in Nederland op een alerte wijze en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroepen aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media.

De RPO stimuleert samenwerking tussen de regionale omroepen onderling maar ook de samenwerking met de landelijke en lokale publieke omroep. Door zowel innovatie als de uitwisseling van kennis versterkt de RPO de functie van de regionale publieke omroep met liefde voor de regio.

Calamiteitenfunctie

Bij een heel groot ongeval met grote gevolgen voor grote groepen inwoners in het verzorgingsgebied van Rijnmond, kan Radio Rijnmond dienst doen als calamiteitenzender voor de regio. Binnen het verzorgingsgebied vallen het Rijnmondgebied, het zuidelijk deel van de provincie, de Drechtsteden, Gorinchem en Leerdam.

In zo’n situatie krijgt de hoofdredactie van Rijnmond een verzoek van de hulpdiensten om Radio Rijnmond als calamiteitenzender te mogen gebruiken. De hoofdredactie geeft hier altijd gehoor aan. De website en het televisiekanaal zijn door de overheid niet aangewezen als calamiteitenzender.

Wanneer Radio Rijnmond calamiteitenzender is, kunnen de hulpdiensten of de burgemeester van een getroffen gemeente via Radio Rijnmond officiële mededelingen doen aan de burgers. De burgemeester kan bijvoorbeeld vertellen wat er precies is gebeurd, op welke manier de hulpdiensten het ongeval bestrijden en wat de burgers moeten doen om geen gevaar te lopen. Daarnaast zal de burgemeester vertellen dat er alarmsirenes klinken in het getroffen gebied. Wanneer nodig, zal hij melding maken van geluidswagens die door de straten rijden.

Deze mededelingen worden regelmatig op de radio herhaald. Ook de programmering van Radio Rijnmond wordt in dit soort gevallen meestal aangepast.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Voor de bestuurder wordt een beloningsbeleid gevoerd conform de WNT met gebruikmaking van het overgangsrecht.

Jaarverslagen

De gepubliceerde jaarverslagen met de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoordingen zijn hieronder terug te vinden in onze jaarverslagen.