Wij zijn Rijnmond. Wij zijn erbij

ANBI-status

RTV Rijnmond is per 1 januari 2015 door de Belastingdienst als Culturele ANBI aangewezen. Dit houdt in dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kunt u vinden op de site van deBelastingdienst.

Naam van de instelling

Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond e.o (handelend onder RTV Rijnmond, Radio Rijnmond, TV Rijnmond, Rijnmond Text en Rijnmond.nl).

Fiscaal nummer

NL0056.30.186.B01

Postadres

Postbus 1515
3000 BM Rotterdam

Visie

RTV Rijnmond tracht meerdere veelkleurige op impact gerichte ‘glocal’ communicatieplatforms te bieden waar professionals en amateurs/burgers elkaar kunnen ontmoeten.

Missie

Het overdragen van nieuws en informatie over in het bijzonder de regio Rijnmond aan een zo breed mogelijk publiek met gebruikmaking van radio, televisie en andere elektronische middelen vanuit het perspectief van de publieke dienstverlener, zonder winstoogmerk, met als beoogd effect de betrokkenheid van burgers bij de Rijnmondse samenleving te bevorderen. RTV Rijnmond heeft de ambitie om het leidende informatiemedium van Zuid-Holland  zuid te zijn en te blijven. Basis daarvan is de publieke opdracht, passend binnen het kader van de Mediawet.

Als de sirene gaat, krijgt Radio Rijnmond de rol van officiële calamiteitenzender in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland zuid. Ten tijde van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval kan de overheid via dit kanaal de inwoners snel informeren over wat er aan de hand is, welk gevaar er dreigt en welke eventuele instructies moeten worden opgevolgd.

RTV Rijnmond staat voor: actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, hoor- en wederhoor, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd. En bovenal: van belang en interessant voor elk deel van de uitzendregio, het podium voor maatschappelijke discussie in dit verzorgingsgebied. RTV Rijnmond biedt geen podium voor racistische uitingen. Deze identiteit past op alle mediavormen die onder de bedrijfsnaam RTV Rijnmond worden geëxploiteerd: Radio Rijnmond, TV Rijnmond, RijnmondText en Rijnmond.nl.

RTV Rijnmond is ook actief op social media-platforms:  we zijn te vinden op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ en Flickr.

Bestuurder

Bert Klaver

Hoofdredacteur

Ib Haarsma

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Voor de bestuurder wordt een beloningsbeleid gevoerd conform de WNT, met gebruikmaking van het overgangsrecht.

Actueel verslag en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoordingen zijn terug te vinden in onze jaarverslagen: