RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor Zuid-Holland-Zuid (het Rijnmond-gebied en het zuidelijk deel van de provincie).
Ook de Drechtsteden, Gorinchem  en Leerdam behoren tot het verzorgingsgebied. Voor dit deel van de provincie is RTV Rijnmond dé nieuwszender.
Radio Rijnmond kan bij sommige grote ongevallen dienst doen als calamiteitenzender voor de regio.

Zes vragen over RTV Rijnmond als calamiteitenzender

1) Wanneer is Radio Rijnmond calamiteitenzender?

Bij een zeer groot ongeval met grote gevolgen voor grote groepen inwoners in het verzorgingsgebied van RTV Rijnmond, kunnen de hulpdiensten Radio Rijnmond inschakelen als calamiteitenzender.

De hoofdredactie van RTV Rijnmond krijgt in dat geval een verzoek van de hulpdiensten om Radio Rijnmond als calamiteitenzender te mogen gebruiken. De hoofdredactie geeft altijd gehoor aan zo'n verzoek.

De website Rijnmond.nl + TV Rijnmond zijn door de overheid niet aangewezen als calamiteitenzender!

2) Wat hoor ik op de radio als Radio Rijnmond calamiteitenzender is?

Als Radio Rijnmond eenmaal calamiteitenzender is geworden, kunnen de hulpdiensten of de burgemeester van een getroffen gemeente via Radio Rijnmond officiële mededelingen doen aan de burgers. De burgemeester kan bijvoorbeeld vertellen wat er precies is gebeurd, op welke manier de hulpdiensten het ongeval bestrijden en wat de burgers moeten doen om geen gevaar te lopen. Daarnaast zal de burgemeester vertellen dat er alarmsirenes klinken in het getroffen gebied. En -indien van toepassing- zal hij melding maken van geluidswagens die door de straten rijden.

De mededelingen van de hulpdiensten of burgemeester worden regelmatig op de radio herhaald.

De programmering van Radio Rijnmond wordt in de meeste gevallen aangepast. Verslaggevers zijn ter plekke en komen live in de uitzending. Ze interviewen bijvoorbeeld de burgemeester en woordvoerders van de hulpdiensten. En natuurlijk brengen ze de laatste stand van zaken over het ongeval en de bestrijding ervan.

3) Wat zie ik op de tv als er een calamiteit in de regio is?

TV Rijnmond + Rijnmond.nl hebben niet de officiele status van calamiteitenzender, dat geldt alleen voor Radio Rijnmond.

TV Rijnmond beschikt niet over de technische en financiële middelen om live televisiebeelden te maken vanaf iedere plek in ons verzorgingsgebied. Het is op dit moment daarom niet mogelijk om de burgemeester of de hulpdiensten rechtstreeks op televisie officiële mededelingen te laten doen, tenzij hij of zij naar onze studio komt. En dat is in bijna alle gevallen onmogelijk omdat de burgemeester continu in overleg is met de hulpdiensten over de bestrijding van het ongeval.

Wel kunnen de hulpdiensten zonder tussenkomst van TV Rijnmond een tekstbalk in beeld brengen waarop ze de officiële mededelingen tonen. De lopende tv-uizending wordt onderbroken en de uitzending van Radio Rijnmond is nu ook op TV Rijnmond te horen.

Sinds 2010 is TV Rijnmond zo ingericht dat het zo snel mogelijk vanuit het hele verzorgingsgebied rechtstreeks verslag kan doen van de calamiteit. Maar ook in dat geval blijft de tekstbalk van de hulpdiensten in beeld.

4) Zijn die mededelingen van de overheid ergens terug te lezen of te horen?

Ja. De hulpdiensten informeren en alarmeren over incidenten in de regio via de websitewww.rijnmondveilig.nl. De mededelingen zijn ook na te lezen op pagina 130 van RijnmondText. Deze teletekstpagina wordt zonder tussenkomst van RTV Rijnmond door de hulpdiensten ingevuld.

5) Krijgt Radio Rijnmond als calamiteitenzender voorrang op andere media bij een groot ongeval?

Nee. We krijgen geen voorkeursbehandeling van de hulpverleningsdiensten. We beschikken niet  sneller dan andere media over informatie over bijvoorbeeld de bestrijding van het ongeval. Brandweer en politie knijpen geen oogje dicht als onze verslaggevers door politie-afzettingen willen. We worden net als onze collega's van andere media tegengehouden.

De burgemeester van de getroffen gemeente en de hulpdiensten zijn niet verplicht interviews te geven aan RTV Rijnmond, ook al is Radio Rijnmond op dat moment calamiteitenzender! Wel proberen ze daar waar mogelijk RTV Rijnmond snel op de hoogte te brengen.

Kortom: voor en na de officiële mededelingen van de hulpdiensten of burgemeesters is Radio Rijnmond een gewone nieuwszender, zonder speciale (voor-)rechten ten opzichte van andere media.

6) Wat gebeurt er als er iets groots aan de hand is, maar Radio Rijnmond geen calamiteitenzender is?

Wanneer de hulpdiensten inschatten dat een ongeval geen directe gevolgen heeft voor de inwoners van het verzorgingsgebied van RTV Rijnmond, dan is Radio Rijnmond geen calamiteitenzender maar een gewone nieuwszender. De hulpdiensten communiceren dan via www.rijnmondveilig.nl en RTV Rijnmond neemt de gebeurtenissen op in de nieuwsbulletins.

We doen op journalistieke wijze verslag van de gebeurtenissen. Verslaggevers ter plaatse informeren de radioluisteraar over de laatste stand van zaken. Cameraploegen van TV Rijnmond maken beelden. Er komen berichten over het ongeval op onze website en RijnmondText.

Ook hier geldt: RTV Rijnmond heeft als regionale omroep en gewone nieuwszender géén streepje voor bij de hulpdiensten.

Het enige verschil tussen Radio Rijnmond als calamiteitenzender en RTV Rijnmond als nieuwszender zijn de officiële mededelingen van de hulpdiensten en burgemeesters. Die zijn er alleen  als Radio Rijnmond calamiteitenzender is. Voor en na die mededelingen is Radio Rijnmond een gewone nieuwszender, zonder speciale voorrechten.