Hedendaagse kunstenaars door de ogen van bijzondere filmmakers.

In de serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw staan opnieuw de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars centraal. In hun werkruimtes worden zij gezien door de ogen van gerenommeerde filmmakers. De blik achter de schermen biedt inzicht in de kunstenaars werkwijze, het materiaalgebruik, ideeën over kunst en kunstenaarschap, in de tijdsgeest en bovenal de persoon.

De atelierportretten zijn levendige momentopnames. De werkplek en wat daar op dat ogenblik gaande is dienen als uitgangspunt voor een vijftien minuten durende film. Die kan nieuwsgierig maken, bestaande beeldvorming bevestigen of juist ontregelen. 

Het project Hollandse Meesters moet uitgroeien tot een omvangrijke serie waarin een generatie belangrijke kunstenaars wordt vastgelegd. Waar het om gaat is dat mensen over honderd jaar deze films nog kunnen raadplegen, als een historisch document.

Hollandse Meesters is een initiatief van Michiel van Nieuwkerk en Ineke Hilhorst, geproduceerd door Interakt en uitgezonden bij RTV Rijnmond. Hollandse Meesters komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. 

 

Hollandse Meesters komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.

hollandsemeesters.info