nieuws

Akzo Nobel voert tijdelijk weer chloortransporten uit

ROTTERDAM - Akzo Nobel gaat de komende tijd weer zes chloortransporten uitvoeren. Via het spoor wordt in totaal 1560 ton chloor vervoerd.
De transporten zijn nodig, omdat de chloorfabriek in de Rotterdamse Botlek vier weken stilgelegd wordt. Om toch aan de vraag van klanten te kunnen voldoen, moet chloor uit Duitsland worden ingevoerd.
Aan de chloortransporten kwam in 2006 een einde, na massale protesten van milieu-organisaties als Greenpeace. Met Akzo Nobel werd toen afgesproken dat de transporten alleen incidenteel zouden plaatsvinden.