nieuws

De Prins Alexanderpolder, van moeras tot stedelijk gebied

ROTTERDAM - De Prins Alexanderpolder is een gebied dat vaak verward wordt met de deelgemeente Prins Alexander van Rotterdam.De polder is veel groter dan het grondgebied van de deelgemeente. De Prins Alexanderpolder strekt zich uit over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen.
Het is het laagst gelegen bewoonde gebied van Nederland. Er is veel gedaan om het bewoonbaar te maken. Dit was nodig vanwege het altijd dreigende gevaar van een overstroming.
Ver voor onze jaartelling wonen er al mensen in het gebied. Dat zijn voornamelijk jagers en vissers, die vaak worden verjaagd door het water. Archeologische vondsten uit het jaar 800 voor Christus geven aan dat er permanente bewoning is in die periode in de polder.
Pas in de 19e eeuw wordt er een begin gemaakt met de bebouwing van de polder zoals we die nu kennen. In 1961 wordt de eerste paal geslagen en wordt ook de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander opgericht. De eerste wijk gaat Het Lage Land heten, dat verwijst naar de lage ligging van de polder.
Onlangs is er een boek verschenen over de ontwikkeling van de Prins Alexanderpolder door de eeuwen heen: 'De Prins Alexanderpolder en Rotterdam. Van veenmoeras tot polderstad'.
Wim Heistek is één van de auteurs van dit boek.
Meer informatie over de Prins Alexanderpolder is te vinden op de website van de Historische Vereniging Prins Alexander.