nieuws

Rotterdam wil verplichte toets basisonderwijs eerder

ROTTERDAM - De uitslag van een verplichte toets in het basisonderwijs moet ongeveer gelijk met het schooladvies bekend zijn. Dat vindt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA).
In het akkoord dat het kabinet met D66 en CDA sloten is het schooladvies bepalend voor het niveau van een leerling in het voortgezet onderwijs. De wethouder wil dat de eindtoets hier ook in meetelt.
De eindtoets wordt volgens het akkoord half mei afgenomen. Maar de leerling moet zich dan al aangemeld hebben bij een vervolgopleiding. Wethouder Hugo de Jonge vindt dat geen goed idee. "Het is goed dat zo'n toets als second opinion geldt, maar dan moet die niet als mosterd na de maaltijd komen."

Dezelfde normen

De Rotterdamse CDA-wethouder vindt dat er goede afspraken moeten komen over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, "zodat iedereen eigenlijk dezelfde normen hanteert op basis waarvan dat advies tot stand komt en dan zeg ik: doe nou die eindtoets op hetzelfde moment als waarop je ook dat advies geeft voor het vervolgonderwijs."
Ook voorzitter Marcel van der Knaap van het LMC, het bestuur van 27 onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, wil dat de eindtoets eerder wordt afgenomen dan nu het plan is. "Het maakt het voor onze scholen ook lastig om de instroom op het juiste niveau te bevorderen. Wij willen een combinatie tussen toets en schooladvies.''

Later afnemen van toets

Voorzitter Ton Groot Zwaaftink van het college van bestuur van de Rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is voorstander van het later afnemen van de verplichte toets, zoals nu het plan is.

"Kinderen op de basisschool worden op allerlei momenten getoetst en op basis van het leerlingen-volgsysteem hebben ouders daar ook inzicht in. De CITO is alleen maar de afronding van dat verhaal. Bij de schoolkeuze moeten ouders vertrouwen op het oordeel van de leerkrachten die ze al acht jaar kennen, maar er ook met ze over praten. Maar het is geen strijd."