nieuws

Verkeerd gebruik woord HYPOTHEEK

Manege te koop
Manege te koop
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 23 maart 2013 werd de volgende vraag gesteld: Lex Krabbe uit Capelle  heeft een vraag over het woord hypotheek. Dat betekent onderpand van onroerend goed. Als men dus geld leent en zijn huis in onderpand geeft, geeft men hypotheek. Dit wordt constant door banken, journalisten, de nos, kamerleden, de ministers en zelfs president directeuren van de Nederlandsche bank tegenovergesteld gebruikt. Wanneer zoveel mensen dit fout doen, wordt het dan vanzelf goed en hebben dan de oudere hypotheek akten nog wel rechtswaarde?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Een hypotheek is een geldlening met een onroerend goed (meestal: een huis) als onderpand.
De persoon die het geld van de lening ontvangt, heet officieel de hypotheekgever, en de partij die de lening verstrekt, is de hypotheeknemer. (Je hoort echter ook wel zeggen: "Ik neem een hypotheek op mijn huis" waar de spreker eigenlijk bedoelt: "Ik geef een hypotheek".) Inderdaad worden de begrippen “nemen en geven” met elkaar verwisseld en krijgt het woord hypotheek meer en meer de betekenis van geldlening.