nieuws

'Ambtenaren bleven Jongerenraad onder druk zetten'

wethouder_de_Jonge
wethouder_de_Jonge
ROTTERDAM - Er zijn nieuwe berichten opgedoken waaruit blijkt dat Rotterdamse ambtenaren druk hebben uitgeoefend op leden van de Rotterdamse Jongerenraad. Dat meldt het ANP.
In een telefoongesprek met een ambtenaar werd de jongeren te kennen gegeven dat ze naar buiten moesten brengen dat er géén sprake was geweest van politieke druk.
Aanleiding is een onderzoek van de jongerenraad naar seksualiteit onder Rotterdamse jongeren. Dat ging over een "vervaagde seksuele moraal'' onder naar schatting 1000 tot 10.000 jongeren in Rotterdam. Ambtenaren twijfelen over dat getal en stelden zonder wetenschappelijke onderbouwing voor daar ruim 1000 van te maken.
De druk om de wijzigingen door te voeren zorgde voor vragen aan het adres van wethouder De Jonge. Daarna kwam er een bericht van de Jongerenraad dat er van druk geen sprake was. Volgens het ANP is ook dát bericht niet vrijwillig verstuurd.
Als werkelijk blijkt dat de druk op een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente is opgevoerd, moet er een breder onderzoek naar de ambtelijke cultuur komen, stelt SP-fractievoorzitter Kleijn. Daarom vindt hij het ook van groot belang dat de mailwisseling openbaar wordt zodat raadsleden die zelf kunnen beoordelen.
Ook de coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD zijn kritisch en verwachten dat de wethouder zonder aanvullende vragen netjes de correspondentie openbaart.