nieuws

Bewoners Rivierdijk vrezen enorm bedrijfspand Neptune

ROTTERDAM - Bewoners aan de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld zijn niet blij met de plannen voor een groot bedrijfspand aan de andere kant van de dijk, pal tegenover hun huizen. Het gaat om de uitbreiding van de scheepswerf Neptune.
“We krijgen hier straks gewoon een tientallen meters lange wal van ruim twintig meter hoog aan de andere kant van de dijk. En dan is het gedaan met de zon en met onze rust”, zegt één van de bewoners. De bewoners hebben al meerdere malen bezwaar gemaakt tegen de komst van het grote pand, maar tot nu toe hebben ze altijd nul op het rekest gekregen. Ze zijn verbolgen over het feit dat de gemeente zo makkelijk het bestemmingsplan lijkt te wijzigen.
In het bestemmingsplan staat nu dat bebouwing op het industrieterrein tien meter hoog mag zijn. In het nieuwe bestemmingsplan is dat maximaal twintig meter.
Economische belangen
Om de plannen van Neptune te laten doorgaan, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daar wordt donderdag in de gemeenteraad over gestemd. De bewoners denken dat de kogel al door de kerk is. “De gemeente laat de economische belangen veel zwaarder wegen dan het woongenot van haar inwoners”, zegt één van de dijkbewoners.
Eerst discussie
De ChristenUnie erkent dat economische belang, maar volgens fractievoorzitter Kees Pille is er nog geen beslissing genomen. “We gaan daar donderdag over discussiëren. Wat wij vooral willen weten van het College is wie er gaat optreden als de regels worden overtreden. Het gaat ons vooral om de regels met betrekking tot het milieu en de geluidsoverlast. Als we daar geen bevredigend antwoord op krijgen, kan de gemeenteraad besluiten dat het bestemmingsplan niet gewijzigd mag worden.”
Zondagsrust
Een ander punt dat de bewoners van de Rivierdijk stoort is de mogelijke schending van de zondagsrust. Neptune heeft namelijk ook een vergunning aangevraagd om op zondag te mogen werken. Dat ligt gevoelig in het overwegend christelijke Hardinxveld Boven. Volgens Neptune zou die vergunning gebruikt worden om slechts heel af en toe op zondag te werken.