nieuws

Turkse organisaties onder de loep

moskee
moskee
ROTTERDAM - Minister Asscher van Sociale Zaken gaat kijken of Turkse organisaties de integratie van Turkse Nederlanders beïnvloeden. Hij begint met de organisatie Milli Görüs waarvan de Zuid-Nederlandse vestiging in Rotterdam staat.
Fundamentele waarden
Ook de Sleymanci-beweging en het Turkse presidium voor godsdienstzaken Dyanet worden onderzocht. Onder het presidium vallen de meeste Turkse moskeeën. Asscher wil weten hoe de organisaties aankijken tegen fundamentele waarden als seksegelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en gewetensvrijheid.

Moskee-internaten

Asscher doet het onderzoek omdat uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de Turks-Nederlandse gemeneschap meer in zichzelf is gekeerd, dan andere migrantengemeenschappen. Ook zijn er zorgen over moskee-internaten die vaak met Turks geld zijn gefinancierd. Daarvan staan er drie in Rotterdam. In de internaten verblijven tientallen jongens en meisjes gescheiden van elkaar. Ze slapen in de moskee, maken er huiswerk en gaan overdag naar school. Ook de conclusie van het Sociaal Cul