nieuws

'Niet bezuinigingen op nabestaandenwet'

ROTTERDAM - Het Rotterdamse Tweede Kamerlid Carola Schouten verzet zich fel tegen plannen voor bezuinigingen op de nabestaandenwet. Woensdag zijn deze plannen in de Tweede Kamer besproken.
"Het is een kille bezuiniging, meer kan ik er niet van maken," oordeelt Schouten over de versobering van de nabestaandenwet. De ChristenUnie-politica staat hierin niet alleen. Voor de plannen is geen meerderheid in de Eerste Kamer, omdat een groot deel van de oppositie tegen is
Tijdens de vergadering in de Tweede Kamer zei staatssecretaris Jetta Klijnsma dat de aangekondigde maatregel mogelijk wordt verzacht. De aanpassing zou meer opleveren dan de 74 miljoen die in het regeerakkoord is genoemd.
Klijnsma gaat in het kabinet bespreken of ze dat geld kan gebruiken om de scherpe kantjes van het plan af te slijpen. Ze praatte over ‘maatwerk’.

Brief

Schouten vindt met name de toon van de brief die staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer stuurde erg kil. "Het ging totaal voorbij aan de realiteit waar een weduwnaar of weduwe mee te maken heeft. Ze werken keihard om hun leven weer op de rit te zetten," zegt Schouten.
Volgens Schouten is het versoberen van de nabestaandenwet een verkeerde bezuinigingspost.

Algemene Nabestaandenwet

Weduwen en weduwnaars krijgen nu 70 procent van het minimumloon, totdat hun jongste kind 18 jaar is. Mensen zonder kinderen krijgen een uitkering tot aan hun pensioen.
Staatssecretaris Klijnsma wil de uitkering beperken tot één jaar. Dat levert een bezuiniging op van 74 miljoen euro.