nieuws

Hoe komen er zoveel Finse eurostuivers uit 2001 in Nederland?

03-05-geld.jpg
03-05-geld.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 6 april werd de volgende vraag gesteld:Jose Klaassen in de bieb: Hoe komt er dat er de laatste tijd alleen nieuwe eurostuivers van Finland uit het jaar 2001 in mijn portemonnee zitten? Wij sparen met de kleinkinderen voor hun muntenalbum daarom letten wij erop.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Eurolanden kunnen overschotten van bepaalde munten met elkaar ruilen.
Zo heeft Nederland in 2009 een overschot van 2 euro munten geruild met een Fins overschot aan munten van 5 cent.
Dat was toen een primeur, maar leidde tot een besparing, omdat het door deze ruil niet nodig was om nieuwe munten te slaan.
De 5 Cent Finland 2001 had een zeer grote oplage: 213,656 miljoen stukken werden geslagen.

Muntenruil met Finland

Nieuwsbericht van 2 maart 2010
In 2010 gaan Nederland en Finland wederom onderling euromunten ruilen. De ruilactie van 2009, waarbij Finse muntjes van 5 eurocent werden verruild voor Nederlandse twee euromunten, was een primeur in Europa. Daarmee zijn kosten en milieu gespaard.

Ruilactie

In Nederland is er altijd grote vraag naar muntjes van vijf eurocent. Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat, worden er normaal gesproken extra munten geslagen. Maar ruil is een betere optie – en Finland is een prima ruilpartner want dit land heeft een groot overschot aan vijf eurocentjes. Daar zijn juist de twee euromunten niet aan te slepen; en die munten heeft Nederland weer ruim op voorraad.
Zomer 2009 vetrokken vijf trucks uit Finland om dertig miljoen vijf eurocent af te leveren. In omgekeerde richting gingen de twee euromunten. Was er niet geruild, dan hadden beide landen meer munten moeten slaan. Met de ruil is niet alleen 120.000 kilo aan metaal bespaard maar ook op productiekosten.

Plannen voor 2010

De eerste ruilactie met de Finnen is een succes geworden en derhalve voor herhaling vatbaar. Voor dit jaar zijn er nieuwe plannen om munten te ruilen. Daarbij zal DNB 3 miljoen twee euromunten leveren aan Finland en zal de Finse centrale bank 30 miljoen 5 eurocenten leveren aan Nederland. De wijze van levering verandert wel. Vorig jaar had de Finse centrale bank de munten verpakt in pakketten gewikkeld in folie, en die op kleine pallets gezet. Deze verpakkingswijze is voor DNB verre van ideaal: het uitpakken van de munten kostte daarom veel werk. Idee is nu om enkele medewerkers van DNB tijdelijk te detacheren bij de Finse centrale bank, om de munten op de vertrouwde Hollandse wijze te verpakken. Dat scheelt een boel tijd bij het uitpakken van de zending Finse munten.

Munten

De productie van bankbiljetten wordt in Europees verband geregeld. Daarbij krijgt een euroland bepaalde productiequota toebedeeld binnen het Eurosysteem: een land moet jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van een bepaald bankbiljet maken. De productie van euromunten is echter nog steeds een nationale zaak.
De muntcirculatie is in Nederland een gemeenschappelijke taak van DNB, de Koninklijke Nederlandse Munt, het Ministerie van Financiën en de Europese Commissie voor de muntcirculatie in Nederland. DNB ziet er op toe dat er voldoende munten op voorraad zijn en bepaalt hoeveel nieuwe munten er jaarlijks nodig zijn. De nieuwe munten worden door de Koninklijke Nederlandse Munt geslagen.