nieuws

'Koek en ei'

Spreekwoord-vhdb
Spreekwoord-vhdb
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 6 april werd de volgende vraag gesteld:Chantal Quak via de mail: Waar komt de uitdrukking ‘koek en ei’ vandaan?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
De uitdrukking betekent: ze zijn het doorgaans met elkaar eens en/of kunnen goed met elkaar opschieten.
De herkomst is niet helemaal zeker. Er zijn wel vermoedens over:
Het kan zijn dat koek verbasterd is uit "kok"; deze naam geeft men in sommige delen van ons land aan de kip. Misschien wel als klanknabootsing van het geluid dat ze maakt. De uitdrukking zou dan zijn: Ze horen bij elkaar als de kip en het ei. Nu gebruikt men 'ei' ook wel voor 'jong'. Als iemand een weduwe met een kind trouwt, zegt men wel: hij kreeg de kip met het ei. 'Zij zijn als koek (kok) en ei', wil dan zeggen: zij kunnen het zo goed met elkaar vinden als een moeder met haar kind.