nieuws

Is het vooraf regelen van je crematie net zo risicovol als je pensioen?

28-09-doodskist.jpg
28-09-doodskist.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 13 april werd de volgende vraag gesteld:Luuk Bonthond: Als je je crematie alvast regelt en betaalt is er dan een garantie dat je over zoveel jaar gecremeerd wordt zonder dat je erfgenamen voor een onaangename financiële verrassing komen te staan? Of is het net zo riskant als de pensioenen? Tegen de tijd dat je het nodig hebt is het geld op of het bedrijf waaraan je betaalde failliet?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden

Antwoord:

Er zijn 3 scenario's denkbaar: In het ene geval voert een andere maatschappij de verzekering uit, in het andere geval is de verzekeraar failliet en dat komt zelden voor. Ook in dat geval worden de verplichtingen bijna altijd gegarandeerd. Alleen in het geval van een deposito bij de uitvaartmaatschappij loopt men een zeker risico.
Bronnen: sites en boeken,
www.uitvaart.nl

Achtergrondinfo:

1. mensen hebben een verzekering die deze uitvaartondernemer als uitvoerder aanwijst. Bij het failliet gaat van deze ondernemer blijft de verzekering gewoon bestaan en zoekt de verzekeraar en/of betrokkene een andere uitvoerder.
2. het gaat niet om een uitvaartondernemer, maar een uitvaartverzekeraar, die failliet gaat. Dat gaat niet zomaar, gelet op alle waarborgen, maar als het gebeurt dan zal een andere verzekeraar de boedel overnemen en een deel van de polissen uitbetalen. Ik herinner mij van het geruchtmakende failissement van Vie d'Or van - hoe lang is het al weer geleden? - dat de inleggers 80% van hun polis(waarde of inleg weet ik niet meer) kregen. Niet al het geld is zomaar helemaal weg bij een verzekering. Ik ken geen voorbeelden van een failissement van uitvaartverzekeringen, al zat een aantal kleine verenigingen er dicht tegen aan. Maar die hebben uiteindelijk toch de juiste maatregelen genomen.
3. het kan zijn dat er geen verzekering (bij een aparte verzekeraar) is afgesloten, maar een deposito is gestort bij een uitvaartondernemer zelf. Als een ondernemer dan failliet gaat, kan men zijn geld kwijt zijn. Zonder dat iemand ergens iets vergoedt. Dat kan anders liggen, als de ondernemer een apart depositofonds heeft in de vorm van een stichting met een eigen bestuur etc., dat los staat van zijn bedrijfsvoering. Dan maakt het faillissement voor de deposito's niets uit. Ik herinner met een geval van enkele jaren geleden in Den Haag dat een beginnende ondernemer deposito's liet storten, maar binnen het jaar failliet ging en de mensen naar hun geld konden fluiten. Het ging maar om een zeer beperkt aantal gevallen en andere Haagse ondernemingen hebben toen de gedupeerde mensen geholpen, om de naam van de branche hoog te houden. Maar dat kun je wel doen bij 10 mensen (het ging in Den Haag om een gering aantal), maar niet bij 1.000.
Er is echter niemand verplicht om ook maar iets over te nemen van de verplichtingen van het failliete bedrijf. Men moet dus eigenlijk altijd van tevoren goed bedenken aan wie men zijn geld geeft.
Er moet een apart depositofonds, liefst in stichtingsvorm, zijn. Een bedrag moet geen onderdeel kunnen uitmaken van de bedrijfsvoering van een ondernemer. Als een uitvaartverzekeraar failliet gaat, wil dat niet zeggen dat men alles helemaal kwijt is, maar dat men een minder hoge uitkering krijgt. In het algemeen is het ook verstandig om te kijken naar de ouderdom en ervaring van een onderneming of stichting.