nieuws

Overgewicht bij Rotterdamse scholieren stabiel

ROTTERDAM - Het project Lekker Fit heeft er mede toe geleid dat de afgelopen jaren het overgewicht bij kinderen tot en met 14 jaar stabiel is gebleven. Dit blijkt uit een onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
De gemeente Rotterdam is blij met dit resultaat. Al jaren wordt geprobeerd de landelijke stijging van overgewicht bij schoolgaande kinderen tegen te gaan.
Meer gym en gezonder eten
Kinderen krijgen op veel scholen minimaal drie uur per week extra sportles en is er veel aandacht voor gezond eten. De komende tijd willen ze tijdens de Lekker Fit-lessen de strijd aangaan met de zoete frisdranken.
Kinderen wordt gevraagd meer water te drinken. Daarnaast zouden scholieren in de pauzes meer fruit moeten gaan eten.
Veel interesse
De gemeente Rotterdam wil nog betere resulaten halen. Maar dat is volgens de initiatiefnemers toch echt een zaak van de lange adem.
Inmiddels doet de helft van de basisscholen en een derde van de scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam doen mee aan lekker fit. Dat geldt ook voor verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.