nieuws

Rotterdamse vleermuizen zijn weer uit hun winterslaap

ROTTERDAM - Vanwege de aanhoudende koude winter heeft het dit jaar wat langer geduurd dan andere jaren, maar sinds zondag zijn de vleermuizen weer uit hun winterslaap ontwaakt. Voor de stadsecologen hèt moment om te bekijken hoe de vleermuizenpopulatie het doet.
De stadsecologen houden zich met name bezig met de flora en fauna in Rotterdam en maken deze toegankelijk voor gemeente en stadsbewoners. Ze doen onderzoek naar libellen, vlinders, sprinkhanen, vissen, amfibieën en reptielen, vogels, zoogdieren, vliegen en landslakken.
De ecologen inventariseren, monitoren en adviseren met betrekking tot de wetgeving Flora- en Faunawet en natuurbeschermingswetten. Verder verzorgen ze de begeleiding van projecten, het verstrekken van vergunningen of ontheffingsaanvragen. Ze adviseren wat betreft de ecologie bij inrichting en beheer en geven excursies, voorlichting en presentaties.
Nu het iets warmer wordt komen ook de vleermuizen weer uit hun winterslaap en helpen met het bestrijden van insecten zoals muggen. We hebben het dan over dwergvleermuizen, laatvliegers en de watervleermuis.
De vleermuizen houden zich met name op in slooppanden, donkere bossen/tuinen en ze ‘snacken’ boven water. Hun favoriete plek is toch wel een stootvoegje en men adviseert de gemeente dan ook niet alleen maar strakke gebouwen/huizen te bouwen, zodat de vleermuis niet uit zal sterven, want het is een zeer beschermde diersoort.
In mei ontstaan er weer zogenaamde kraamverblijven en zullen de vleermuizen ook weer richting het Kralingse Bos gaan vliegen.
Verslaggever Ilse van Enkhuijzen ging met het hoofd Bureau Stadsnatuur Niels de Zwarte mee om vleermuizen te spotten. Dit doet men vooral via zogeheten batdetectors, waarmee de vliegroutes en hoeveelheid vleermuizen en de soorten bepaald kunnen worden.