nieuws

Directie BGS: Schiedam zet ons buitenspel

ROTTERDAM - De gemeente Schiedam probeert stelselmatig om de directie van de sociale werkplaats BGS buiten spel te zetten. Een onderzoeksrapport over een fusie met de werkplaats in Maassluis bevat tal van onjuistheden. Dat zeggen directieleden Siep Adolfs en Bert Gille.
In november vorig jaar werden zij, met drie andere medewerkers, op non-actief gesteld na klachten over intimidatie door het personeel. Deze week verscheen een rapport gemaakt door Ernst & Young over de mogelijke fusie tussen de sociale werkplaats van Schiedam en die van Maassluis.

Broddelwerk

Bij de doorlichting van de Sociale Werkplaats van Schiedam werd niet met directeur en zijn controller gesproken. Bert Gille:"Wij zijn niet gehoord en dat is het meest kwalijk van dit rapport; dat de hoofdrolspelers niet gehoord zijn. Ik overweeg een klacht tegen Ernst en Young want ze hebben broddelwerk geleverd."
In het rapport wordt gemeld dat de bedrijfsvoering van BGS niet transparant zou zijn. Er zou door de leiding weinig op papier worden gezet en gerapporteerd. "Onzin, zeggen Adolfs en Gille. "Er is een keurig rapportage-systeem. Er wordt wekelijks, maandelijks en per kwartaal gedaan dus die kritiek is flauwekul."

Intimideren

Volgens de geschorste directieleden, die voor het eerst naar buiten treden sinds ze in november op non actief werden gesteld, is dit een nieuwe poging van de gemeente om van hen af te komen. Ze werden geschorst omdat er in 6 jaar 15 klachten van personeelsleden waren ingediend. De directie zou medewerkers intimideren.
Adolfs: "Wij hebben nooit iemand geintimiteerd. Die hele schorsing is slechts een stok om mensen weg te krijgen. De rest is maar een verhaal dat eromheen gebreid wordt. Als er een ernstige klacht zou zijn, dan zou je toch mogen verwachten dat dat niet leidt tot een inval bij BGS maar dat dat leidt tot een gesprek."
Het tweetal ging tegen hun schorsing in beroep bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Schiedam. Ze hadden donderdag de uitslag van het bezwaar moeten vernemen, maar de gemeente weigert om duidelijkheid te geven.

Rekening vereffenen

Volgens hen speelt oud-burgemeester Leemhuis-Stout van Schiedam ook een kwalijke rol. De BGS stapte ooit tijdelijk uit het samenwerkingsverband van sociale werkplaatsen Cedris, omdat Adolfs en Gille het niet eens waren met de toekomstvisie. Leemhuis-Stout, toen voorzitter van Cedris, was woedend over dat besluit. Siep Adolfs: "Wij waren het niet eens met de koers van Cederis. Bij Leemhuis Stout die later burgemeester van Schiedam werd, was er kennelijk nog rekening te vereffenen."
Adolfs en Gille verwachten dat de gemeente Schiedam pas op 6 mei meer informatie naar buiten brengt. Op die dag presenteert de commissie onder leiding van oud-gedeputeerde Van de Vondervoort een rapport over de gang van zaken bij BGS.
Het college heeft op 26 april 2012 aan de raad toegezegd een financieel onderzoek te laten doen naar de financiele positie en bedrijfsvoering van de BGS.
Daartoe zijn 3 offertes aangevraagd. Ernst and Young heeft het onderzoek uitgevoerd.
Het college heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van het onderzoek en de uitkomsten.
Dat de bedrijfsvoeringsprocessen niet op orde zijn blijkt ook uit de bevindingen van de interim directeur. Deze heeft dan ook een plan van aanpak voor de verbetering opgesteld.
Het op een zijspoor zetten is niet aan de orde. Dit staat los van het onderzoek van de commissie naar de misstanden in de bedrijfscultuur binnen de BGS.

Gemeente

Volgens de gemeente Schiedam is er geen sprake van dat de leiding van de BGS moedwillig op een zijspoor wordt gezet.
Het college heeft op 26 april 2012 aan de gemeenteraad toegezegd een financieel onderzoek te laten doen naar de financiële positie en bedrijfsvoering van de BGS. Het college zegt geen enkele reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van het onderzoek en de uitkomsten.
''Dat de bedrijfsvoeringsprocessen niet op orde zijn, blijkt ook uit de bevindingen van de interim directeur. Deze heeft dan ook een plan van aanpak voor de verbetering opgesteld,'' aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.