nieuws

Karakus: bestrijden Bulgaarse spookburgers moeizaam

ROTTERDAM - Rotterdam is al vijf jaar bezig met het bestrijden van spookburgers. ''Maar het schiet niet op'', zegt wethouder Karakus.
Hij reageerde op het bekend worden van fraude met zorg- en huurtoeslagen door Bulgaren. Die kunnen heel gemakkelijk een sofinummer krijgen, iets waarvan misbruik wordt gemaakt door bendes.
Karakus heeft al eerder geopperd dat zo'n nummer pas te krijgen zou moeten zijn met een uittreksel uit het bevolkingsregister.
Wethouder Karakus wijst er verder op dat alle maatregelen tegen spookburgers en fraude uiteindelijk landelijk moeten worden genomen.