nieuws

Turkse organisaties blij met informatie van Jeugdzorg

ROTTERDAM - Verschillende Turkse organisaties in Rotterdam zijn blij met de informatie die ze dinsdagavond hebben gekregen tijdens een speciale avond waarin onder meer Jeugdzorg en de Kinderbescherming uitlegden hoe ze werken.
Aanleiding voor de informatie-avond was de ophef die ontstond over het Turkse jongetje Yunus dat bij een lesbisch echtpaar was ondergebracht. Er werd meerdere malen voor gedemonstreerd en zelfs de Turkse president dreigde zich ermee te bemoeien.
Verschillende organisaties meldden na afloop van de bijeenkomst dat hen veel duidelijk is geworden over de manier waarop kinderen uit huis geplaatst worden en dat dit niet zomaar gebeurt. Ze erkennen dat er veel onwetendheid is bij hun Turkse achterban over hoe er wordt gewerkt. Ook vinden ze dat Jeugdzorg beter moet communiceren met de allochtone organisaties.
De achterbannen van de organisaties hebben beloofd hun achterbannen te informeren over hetgeen ze tijdens de informatieavond te horen hebben gekregen. Daarnaast zijn ze het er over eens dat er een werkgroep moet komen die de communicatie tussen de Turkse organisaties en Jeugdzorg moet verbeteren.