nieuws

Havenbedrijven maken afspraken over stookolie

ROTTERDAM - Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben afspraken gemaakt over stoffen die in stookolie mogen zitten. Er moet een zwarte lijst komen met de chemicaliën die absoluut niet in stookolie vermengd mogen worden.
Vorige zomer werd duidelijk dat er in de haven afvalstoffen worden vermengd in stookolie. Klokkenluiders hadden zich daarover gemeld bij Leefbaar Rotterdam.
De betrokken bedrijven in de Rotterdamse haven ontkennen dat dit op grote schaal gebeurt.
De SP biedt woensdagmiddag een rapport aan over het mengen van chemicaliën in stookolie, aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Die partij wil dat de overheid gelijk maatregelen neemt.