nieuws

Nog evenveel zwakke scholen in regio

schoolbord
schoolbord
ROTTERDAM - Het aantal zwakke scholen in de regio is nagenoeg gelijk gebleven. Leraren weten de leerstof steeds minder duidelijk uit te leggen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.
In Rotterdam is het aantal zwakke scholen hetzelfde gebleven: twaalf hebben het predikaat 'zwak' en twee 'zeer zwak, blijkt uit het rapport. De twee zeer zwakke scholen in Rotterdam zijn de Eloutschool en Noordereiland. In onze regio zijn er nog twee andere zeer wakke scholen, te weten de Regenboog in Schiedam-Groenoord en De Dubbeldekker in Barendrecht.
In Dordrecht is het aantal zwakke scholen toegenomen van een naar drie. Landelijk is er een afname van het aantal zwakke scholen, maar dat is niet terug te zien in de cijfers van onze provincie.
Middenmoot
''Er is sprake van een stagnatie'', zegt Annette Roeters, inspecteur-generaal van de inspectie.
''De afgelopen jaren was er een duidelijk positieve ontwikkeling aan de onderkant, waardoor er nu nauwelijks nog zwakke scholen zijn. Maar daarna houdt het op. Nederland
kent heel erg weinig excellerende leerlingen en scholen. Het aantal goed presterende leerlingen lijkt zelfs af te nemen de laatste jaren.'' Internationaal gezien is Nederland daardoor gezakt van de top naar de middenmoot.
Onduidelijke uitleg
Scholen hebben niet altijd zicht op de kwaliteit van individuele docenten. Het aantal basisscholen waar de lesstof duidelijk wordt uitgelegd is in tien jaar tijd met 9 procent afgenomen tot 89 procent. Ook beheersen beginnende docenten de basisvaardigheden nog onvoldoende.
De inspectie constateert dat er te vrijblijvend wordt omgesprongen met de budgetten voor teamscholing. Zo worden er wel algemene cursussen aangeboden, maar is er geen maatwerk voor slecht presterende leraren. Ook krijgen docenten in veel gevallen weinig feedback van andere leraren.