nieuws

Voorwerpen onderduikers gevonden in Breepleinkerk

ROTTERDAM - Op de orgelzolder van de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid zijn diverse voorwerpen gevonden van de joden die zich er tijdens de oorlog schuilhielden.
De voorwerpen kwamen na al die jaren aan het licht tijdens opnames voor de NCRV-serie Schepper & Co. De nu gevonden voorwerpen lagen in een aparte ruimte, waar sinds de oorlog niemand meer in was geweest. Een paar jaar geleden werden uit een andere ruimte al wel andere onderduikspullen gevonden.
Bijna drie jaar ondergedoken
Het orgel van de kerk diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats voor zes Joodse onderduikers. Bijna drie jaar lang werd het zestal op de kerkzolder verborgen gehouden door de koster.
Eerst dook het jonge stel Maurice en Rebecca Andriessen onder, later kwamen daar nog de ouders van Maurice en een apothekersfamilie bij. Maurice en Rebecca kregen op zolder ook nog een baby. Die kon natuurlijk niet op de onderduikplaats blijven en werd ondergebracht in het huis van de koster.

Duitse inval

Net voor het einde van de oorlog in april 1945 was het nog even spannend voor de onderduikers. De Duitsers wisten dat de koster in het verzet zat en verdachten hem van wapenopslag in de kerk. Daarom vielen ze drie weken voor de bevrijding de kerk binnen. De koster werd meegenomen, maar hield zijn mond over de onderduikers, waardoor de zes de oorlog overleefden.
Burgemeester Aboutaleb onthulde in 2011 een plaquette ter nagedachtenis aan de onderduikers en hun helpers.