nieuws

PvdA-afdelingen tegen strafbaar maken illegaliteit

ROTTERDAM - De Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter Marco Heijmen rekent erop dat zijn partij toch afziet van het strafbaar maken van illegaliteit. Hij zegt dat de fracties van de PvdA in de grote steden allemaal tegen zijn.
Volgens Heijmen moet je mensen straffen die zich misdragen: "Voor wangedrag verdien je straf. Illegalen zijn mensen die in de knel zitten, die niet naar het thuisland kunnen en hier vaak geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Die moet je niet criminaliseren."
In het regeerakkoord staat dat illegalen het land uit moeten. Een groot deel van de achterban van de PvdA wil daar een stokje voor steken: "Het regeerakkoord is een compromis tussen twee partijen. Op een congres van de PvdA heeft Rotterdam al gezegd tegen dit plan te zijn", verklaart Heijmen.
Volgens de PvdA-fractievoorzitter zijn inmiddels meerdere afdelingen tegen en heeft een aantal al een petitie ondertekend.

Dordrecht

Ook de Dordtse afdeling laat weten het niet eens te zijn met het kabinetsstandpunt. De partij vraagt het college hoe het kabinetsbeleid in Dordrecht wordt vormgegeven. Het zou alleen mogen als illegalen zich schuldig maken aan strafbare feiten.
PvdA-leider Diederik Samsom zegt in een reactie dat er ruimte is om te discussiëren, maar de afspraak staat wel vast wat hem betreft. Hulp aan illegalen, zoals gebeurt in bijvoorbeeld vluchtkerken, blijft wel illegaal.
Aankomende zaterdag houdt de PvdA een landelijk congres.