nieuws

Minister: extra bescherming tegen overstromingen

Beneden_Merwede
Beneden_Merwede
ROTTERDAM - Minister Schultz wil de Drechtsteden en het Rijnmondgebied extra beschermen tegen de verwachte stijging van de zeespiegel.
Schultz wil niet alleen dijken aanpakken in gebieden waar de kans op overstromingen groot is, maar ook daar waar overstromingen veel schade aanrichten. Onze regio is niet alleen dicht bevolkt, maar ook economisch belangrijk.
De andere aanpak is volgens Schultz hard nodig. "De normen voor onze dijken stammen voor een groot deel uit de jaren 60. Sindsdien zijn de bevolking achter de dijken en de economische waarde sterk toegenomen. De maatschappelijke ontwrichting van een eventuele overstroming is vele malen groter dan destijds."

Verstandiger bouwen

Verder wil Schultz dat er verstandiger wordt gebouwd, zodat gebouwen en wegen bij een overstroming niet te veel beschadigd raken. Daarom moet er ook meer ruimte komen voor het water.
"Eeuwenlang hebben we de natuur met dammen en dijken proberen in te perken. Maar we kunnen de oplossing niet alleen blijven zoeken in het ophogen of verbreden van dijken. Ik wil bouwen mét de natuur", aldus Schultz.

Rampenplannen

Ook is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen in geval van een overstroming. De overheid moet de rampenplannen goed op orde hebben en burgers daarover informeren. Daarnaast moeten mensen zich volgens Schultz zelf ook afvragen wat ze moeten doen als het misgaat.

Forse bezuinigingen

Ondanks de forse hoeveelheid werk die de komende jaren moet worden verzet om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, moet Schultz aardig wat bezuinigen op het Deltafonds. Ze levert in de jaren 2013 tot en met 2028 in elk geval 600 miljoen euro in. Daardoor gaat het langer duren om alle maatregelen te nemen die nodig zijn, schrijft Schultz.
De precieze maatregelen die nodig zijn om het Rijnmondgebied en de Drechtsteden droge voeten te laten houden, maakt Schultz volgend jaar bekend.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl