nieuws

'Climate Initiative Rotterdam faalt'

ROTTERDAM - Rotterdam gaat er volgens een net verschenen rapport niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De stad zette hoog in met het Rotterdam Climate Initiative, maar zal de komende jaren meer dan twee keer zoveel CO2 uitstoten als gedacht.
CO2 vermindering
Het plan was om de uitstoot van CO2 over ruim 10 jaar terug te dringen tot de helft van de uitstoot in 1990. Maar in 2025 is de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) maar liefst twee en een half keer zo veel als was voorgenomen, zegt het energie-onderzoekscentrum ECN.
Rotterdam Climate Initiative is een initiatief de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalinqs (als vertegenwoordiger van de Rotterdamse haven en industriële bedrijven) en DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie & Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.
Duurzaam initiatief
Het initiatief wil de uitstoot van CO2 terug dringen door in te zetten op:
-Duurzame stad: in 2025 moet de CO2-uitstoot van alle woningen en gebouwen in de stad minstens gehalveerd zijn.
-Duurzame mobiliteit: schonere brandstoffen en alternatieve voertuigen gaan zorgen voor een schonere lucht.
-Energie-efficiëntie in de industrie: Ruim 85% van de CO2-uitstoot in Rotterdam hangt samen met de industrie. We werken daarom aan een energie-efficiënt haven- en industriecluster van wereldformaat.
-Duurzame energie: Duurzame energie is een belangrijke pijler om de CO2-uitstoot in 2025 te halveren. Daarin is een prominente rol weggelegd voor biomassa en windenergie.
-Biomassa in de Rotterdamse haven: Nederland wil over tien jaar ruim twintig procent van de energiebehoefte halen uit schone, duurzame bronnen. Biomassa kan hieraan een grote bijdrage leveren.
-CCS: afvang, transport en opslag van CO2.
Reactie politiek
Coalitiepartij PvdA wil nog niet reageren, omdat ze het rapport nog verder bestuderen. Coalitiegenoot de VVD zegt dat er in het rapport niet echt nieuwe zaken staan. Dat afvang van de Co2 bij de nieuwe kolencentrales niet ging was al langer bekend.De oppsitiepartijen Leefbaar Rotterdam en de Sp vinden dat het programma flink aangepast moet worden.
De SP wil verder met de huidige doelstellingen, maar wil de bedrijven in de regio niet vrijwiliig voor aanpassingen laten kiezen maar juist verplichtingen opleggen. Leefbaar Rotterdam wil juist af van de vermindering van de C)2-uitstoot. Volgens Leefbaar is het niet zo'n groot probleem als bijv. de toename van fijnstof. Leefbaar Rotterdam wil dat de kolencentrales dicht gaan en dat de gascentrale in Rotterdam weer opgestart wordt.