nieuws

Leefbaar wil opheldering over kwaliteit Vervoer op Maat

ROTTERDAM - Leefbaar Rotterdam heeft het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders gevraagd om opheldering te geven over de klachten over Vervoer op Maat. Volgens een recent verschenen rapport zouden er bij de reizigers veel klachten zijn.
In het rapport Kwetsbaar En Krachtig van de Sociaalwetenschappelijke afdeling van de gemeente Rotterdam staat dat veel mensen ontevreden zijn omdat de wachttijden voor vervoer op maat te lang zijn en dat ritten soms heel erg lang duren omdat er meerdere routes moeten worden gereden. Voor veel mensen die er gebruik van mogen maken zouden dit redenen zijn om er geen gebruik van te maken.
Actie ondernemen
Raadslid Michel van Elck wil daarom weten of burgemeester en wethouders al actie hebben ondernomen naar aanleiding van dit rapport en of er inmiddels al overleg is geweest met de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC) over de klachten die er leven. Daarnaast wil hij inzicht in de verplichte klanttevredenheidsonderzoeken die de RMC jaarlijks moet houden.
Verbazing bij RMC
Directeur Henk van der Beek van de RMC is verbaasd over de opmerkingen in het rapport. Volgens hem wordt de RMC in één adem genoemd met Valys, dat door een ander bedrijf (Connexxion) wordt uitgevoerd.
“De gemeente Rotterdam zit er bij ons bovenop. Al onze ritten worden via GPS gecontroleerd en als we te lang met iemand rondrijden, krijgen we een rit niet eens uitbetaald. Daarnaast blijkt uit onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken dat onze klanten juist heel tevreden zijn.”
Van der Beek vermoedt daarom dat de klachten mogelijk over Valys gaan, waarvan volgens hem bekend is dat de kwaliteit daar ‘anders’ is. Hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de kwestie.
Verantwoordelijk wethouder Marco Florijn wil niet reageren, voordat hij de vragen van Leefbaar Rotterdam heeft bekeken en beantwoord.