nieuws

SCP: Meer armoede in kleine dorpen

ROTTERDAM - Inwoners van afgelegen dorpjes verdienen minder goed dan mensen die onder de rook van een stad wonen. Ze zijn lager opgeleid en hebben niet veel te besteden. Daarnaast zijn meer mensen werkloos en is er ook vaker sprake van armoede en sociale uitsluiting.
Dat staat te lezen in de Dorpenmonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De Dorpenmonitor biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen worden thema's behandeld variërend van onderwijs, arbeid, veiligheid en mobiliteit tot gezondheid, burgerparticipatie en burencontacten. Het is een vervolg op het onderzoek Thuis op het Platteland, dat verscheen in 2006.
In afgelegen dorpen – vooral de grotere – is de werkloosheid hoger dan in dorpen bij steden. In kleine afgelegen dorpen komt meer armoede voor (5,5 procent tegen 4,6-4,7 procent in de andere dorpen).
Achthuizen is een klein dorp in de gemeente Goeree-Overflakkee. Er wonen in Achthuizen bijna 900 mensen en wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau beschouwd als een afgelegen klein dorp Op de Achthuizensedijk reageerden een vijftal dorpsbewoners op een paar conclusies uit de Dorpenmonitor.
* In dorpen zijn mensen relatief vaker laagopgeleid dan in de steden en er is meer armoede en werkloosheid "Dat valt wel mee in Achthuizen, er is wel een beetje werkloosheid maar dat zijn mensen niet willen werken en zijn tevreden met weinig inkomen. Je hoort hier 'sochtends toch wel veel auto's over de dijk gaan van mensen die aan de 'overkant' werken, in Rotterdam of Brabant"
* In dorpen verdwijnen steeds meer voorzieningen zoals de bakker slager of groente winkel "Jammer dat veel winkels zij weggegaan zijn, en dat je niks meer hebt , je kunt ook niet meer geldpinnen. Daat heb ik me wel boos over gemaakt want er wonen hier veel ouderen en die moeten nu door zoon of dochter naar Oude Tonge of naar de Plaat worden gereden om daar te pinnen. Ik vind dat absurd dat de Rabobank toen hier weggegaan is.
* In dorpen blijven jongeren niet lang wonen, velen verhuizen naar de stad. "Ja als jongere hier, wat moet je nou nog doen, hier heb je niks meer. Je bent afhankelijk van grotere plaatsen in de buurt. Het is jammer maar wat moet je er aan doen, het dorp vergrijst. Ze zouden hier nog huizen bouwen maar wanneer?"
* In dorpen hebbben bewoners meer en prettiger contact met hun buren en buurtgenoten. "Ja dat gaat hier hartstikke goed, bijna iedereen kent elkaar, sommigen hebben zelfs een roepnaampje. En als er iets gebeurt, bijvoorbeeld iemand heeft een ongeluk hgehad, dan leeft heel dorp mee en staat achter je. In de kerk wordt er gebeden en kaarsjes gebrand. Dat is heel fijn."