nieuws

Havenbedrijf: belasting leidt tot oneerlijke concurrentie

ROTTERDAM - Als het Havenbedrijf Rotterdam vennootschapsbelasting moet gaan betalen, krijgen andere Europese havens een oneerlijk concurrentievoordeel. Dat stelt het Havenbedrijf in reactie op het standpunt van de Europese Commissie dat alle overheidsbedrijven in Nederland de belasting moeten betalen.
Andere havens zoals die van Hamburg en Antwerpen zijn ook in overheidshanden. Als de Nederlandse regels worden aangepast, kunnen zij volgens het Havenbedrijf veel meer winst maken.
De Europese Commissie vindt dat juist in de huidige situatie sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat commerciële bedrijven wel belasting over hun winst moeten betalen en sommige overheidsbedrijven dus niet.
Het Havenbedrijf hoopt het dagelijks bestuur van de EU nog op andere gedachten te brengen. Als Nederland de maatregel doorvoert kost dat de Havenbedrijf tientallen miljoen euro’s per jaar.