nieuws

Alblasserdam wil aanscherping regels Nedstaal

ROTTERDAM - Alblasserdam wil dat er duidelijke en handhaafbare regels komen voor de uitstoot van Nedstaal. Het gaat daarbij vooral om fijn stof.
Er zijn wel duidelijke regels voor de uitstoot van stoffen, die via filterinstallaties uit de schoorsteen komt, maar niet voor zogeheten diffuse uitstoot. Dat is alles wat nietvia de schoorsteen naar buiten komt.
Nedstaal zelf stelt dat 98% van wat er wordt uitgestoten via de schoorsteen gaat, maar actievoerders van het bewonerscomité Asbest Nedstaal Nee denken dat het rond de 90% ligt. "Ik schat dat er bijna 1000 kilo per dag diffuus wegvliegt", zegt Willem Schulpen.

Fluwelen handschoentjes

De woordvoerder van het actiecomité noemt Nedstaal op het gebied van fijn stof de grootste vervuiler van het Rijnmondgebied: "maar ze worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (de vroegere milieudienst) en de Provincie Zuid-Holland met fluwelen handschoentjes aangepakt. Goed dus, dat de gemeente nu ook in actie komt".
Nu is het nog zo, dat het bedrijf zich voor diffuse uitstoot op een streefgetal moet richten. "Maar dat wordt vele malen overschreden", zegt Schulpen, "en daar kunnen we niks tegen doen, roept de milieudienst dan. Dus moeten streefgetallen vervangen worden door harde maxima. Dan kun je ze bij overschrijding wel aanpakken".

Geuremissies

Burgemeester Blase is het deels eens met de actievoerder: "Niet wat betreft die fluwelen handschoentjes. Maar wel, dat er duidelijke en handhaafbare regels komen, waar Nedstaal zich aan moet houden. Juist dat vragen we nu aan de Provincie, want die gaat hier over".
Het verzoek van de gemeente Alblasserdam beperkt zich niet tot fijn stof, zegt Blase: "we willen ook heldere regels voor geuremissies, want er komen nog altijd klachten bij ons binnen over stank van Nedstaal".
Het staalbedrijf ligt flink onder vuur sinds het bekend maakte een proef te willen doen met het verwerken van asbesthoudend schroot. Ook daarover moet de Provincie beslissen. De verwachting is dat dat over een maand gebeurt.