nieuws

'Afspraken chemisch transport verbeteren'

ROTTERDAM - Er zijn betere afspraken nodig over het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dat zegt Jan van Belzen, voorzitter van het Platform Transportveiligheid.

Met zijn uitspraken in het Financieele Dagblad reageert hij op de treinramp in het Belgische Wetteren, waarbij onder meer cyanide vrijkwam.
Van Belzen zegt dat het Nederlandse transportsysteem een aantal zwakke schakels kent. Hij wijst onder meer op Dordrecht. Daar loopt een spoor waarover gevaarlijke goederen worden getransporteerd vlak bij een woonwijk loopt.
Ook station Utrecht Centraal en Zevenaar, waar personen- en goederenvervoer over hetzelfde spoor lopen, vormen een risico.
Van Belzen is naast voorzitter van het Platform Transportveiligheid tevens burgemeester van Barendrecht en voorzitter van de Werkgroep Incidentenmanagment Transport Gevaarlijke Stoffen.
Foto: Jacco van Giessen