nieuws

College Schiedam wilde invloed op rapport BGS

ROTTERDAM - Burgemeester en wethouders van Schiedam wilden invloed op het rapport van BGS, de sociale werkplaats. Daarnaast waren ze bevooroordeeld in de schorsing van de directieleden van de BGS. Ook hadden ze contact met de commissie Van der Vondervoort, terwijl naar buiten toe werd beweerd dat er geen overleg was. Dat blijkt uit de vertrouwelijke notulen van het College van B en W van 26 februari, waar RTV Rijnmond de hand op heeft weten te leggen.
Vijf leidinggevenden van de sociale werkplaats BGS werden op 2 november 2012 geschorst. De gemeente Schiedam greep die vrijdag in na diverse klachten van werknemers van het bedrijf. De leidinggevenden tekenden bezwaar aan tegen hun schorsing. Op 4 januari behandelde de bezwaarschriftencommissie hun verzoekschrift. Tot op heden hebben de leidinggevenden geen uitspraak gehoord.
Het college van B en W wist op 26 februari al meer, blijkt uit de notulen. Daarin staat: ‘kennis te nemen van het standpunt van de Onderzoekscommissie, zoals geformuleerd in haar brief van 11 februari 2013 en van de adviezen van de Bezwaarschriftencommissie.'

Informatie

Het college van B en W poogde ook van de onderzoekscommissie tussentijds informatie te krijgen. In de notulen staat: ‘dat met de Onderzoekscommissie wederom een (bestuurlijk) gesprek wordt gevoerd om de commissie te bewegen een tussenrapportage te verstrekken c.q. met Hoffmann (bedrijfsrecherche, dat aan het onderzoek meewerkte, red.) tussentijds onderzoekinformatie uit te wisselen die van belang is om de schorsing in stand te kunnen houden.’

‘Sturend’

Stefan van Loenhout, raadsman van drie van de leidinggevenden, stoort zich aan de die laatste zinnen. ‘’Het college van Schiedam is sturend en manipulerend bezig geweest. Dit kan echt niet.’’

Eenmaal

Tonny van der Vondervoort, voorzitter van de Onderzoekscommissie, zegt dat het college van Schiedam – tegen de vooraf gemaakte afspraken in - eenmaal heeft gevraagd om tussentijdse informatie. ‘’Toen hebben wij nee gezegd. Wij wilden geen verbrokkeld werk leveren.’’

‘Zorgvuldig’

Verantwoordelijk wethouder Arie Wijten zegt dat de andere collegeleden en hij juist zorgvuldigheid betrachten. ‘’Wij waren op zoek naar meer informatie om een goed oordeel in de kwestie te komen. Die hebben we gepoogd te krijgen, maar de commissie wilde geen half werk leveren. Daar hebben we het toen bij gelaten.’’
Wijten heeft geen uitleg waarom de zinsnede ‘om de schorsing in stand te kunnen houden’ in de notulen staat. ‘’Nogmaals, we wilden alleen zorgvuldig zijn.’’

Politiek

De fractievoorzitters in de Schiedamse gemeenteraad beschikken al langer over de notulen. Ook nu willen PvdA, CDA, VVD en D66 geen woorden vuil maken aan de kwestie. Zij wachten de behandeling in de raadscommissie op 27 mei af.
Theo Schoenmakers van de gelijknamige fractie ziet in de stukken zijn vermoeden van een tunnelvisie door het college bevestigd. Hij noemt het handelen van het college kwalijk.

Rapport

De commissie Van der Vondervoort maakte maandag het rapport over de BGS openbaar. Daarin staat dat de leidinggevenden van de sociale werkplaats op veel fronten tekort schoten. Zij zouden regels en afspraken hebben geschonden.
Ook de gemeente Schiedam krijgt er in het rapport van langs. Hoewel de gemeentesecretaris en het college van klachten door het BGS-personeel op de hoogte waren, grepen ze lange tijd niet in.