nieuws

Waarom kreeg onze koning geen kroon tijdens de inhuldiging?

Bron
Bron © Rijksvoorlichtingsdienst
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 11 mei werd de volgende vraag gesteld:Leo Mulhuize: ‘’Waarom kreeg onze koning geen kroon tijdens de inhuldiging?’Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Luisteraar Dirk Eijk geeft aan dat de scheiding van kerk en staat (trias politica) ervoor zorgt dat Willem Alexander geen kroon heeft gekregen. Een kroning wordt namelijk altijd door een kerkvorst gedaan, maar in nederland hebben we geen staatskerk. In Engeland is dit wel het geval en daarom wordt dat hier dus wel gedaan.
Antwoord van de bieb: Het is niet wettelijk geregeld hoe een troonsafstand precies in zijn werk moet gaan. Feitelijk gebeurt het door tekening van een document - de akte van abdicatie - waarin Beatrix als zittend staatshoofd afziet van de troon.
Met het plaatsen van haar handtekening treedt de nieuwe koning automatisch in functie, maar moet dan nog officieel worden ingehuldigd. Willem-Alexander zal dus geen handtekening hoeven te plaatsen ter aanvaarding van het koningschap. Dat is het gevolg van de wettelijke regels van de erfopvolging.
De huidige inhuldigingsceremonie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam stamt uit 1814 toen Willem I aantrad en kreeg haar definitieve vorm bij de inhuldiging van koning Willem II in 1840. Hoewel de plechtigheid in een kerk plaatsvindt, heeft zij geen enkel godsdienstig karakter, maar alleen staatsrechtelijke betekenis.
Bij de inhuldiging liggen op de zogeheten credenstafel de kroon, scepter en de rijksappel uitgestald. Ook de andere zogenoemde regalia, het rijkszwaard en de rijksstandaard, staan opgesteld. De scepter symboliseert het gezag van de koning, de rijksappel verbeeldt het grondgebied van de koning en het rijkszwaard staat voor de macht van de koning. De Rijksstandaard is de banier met daarop het Nederlandse wapen.
Op de tafel ligt ook een exemplaar van de Nederlandse grondwet. Ook al is er een kroon, die wordt de nieuwe koning niet op het hoofd geplaatst en die draagt hij ook nooit, zoals elders vaak wél gebeurt. Nederland kent immers geen kroning, maar een inhuldiging van de nieuwe koning.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl