nieuws

ARCHIEF RIJNMOND 21 april 2013 - Oorlog

Een spotlied op NSB'ers, op de melodie van De Schutters, van Speenhoff
Een spotlied op NSB'ers, op de melodie van De Schutters, van Speenhoff
ROTTERDAM - Afgelopen week was het oorlog in huize Vonk.
Niet dat mijn vrouw en ik ruzie hadden of zo.
Maar we zijn de hele week met de oorlog bezig geweest.
Met de Tweede Wereldoorlog.
Mijn vrouw werkt in het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, aan de Coolhaven, en sinds een paar jaar presenteert dat museum steeds op 14 mei een kunstwerk dat te maken heeft met het bombardement van 14 mei 1940.
Dat vliegtuigje voor de deur van het museum is er een gevolg van.
Verder heeft een kunstenares bìnnen een keer een fraaie installatie gemaakt, en vorig jaar trok kunstenaar Gyz la Rivière de aandacht met een boekje over allerlei gebouwen die na het bombardement best bewaard hadden kunnen worden, maar die ten prooi zijn gevallen aan sloopzucht en vernieuwingsdrang.
Dit jaar heeft mijn vrouw de eer gekregen om iets te maken.
Ze heeft ooit de kunstacademie gedaan, dus heel raar is het niet.
En ze heeft mij bij het project betrokken.
Bij onder meer het boekje dat mijn vrouw nu zo goed als af heeft, maak ik drie cd’s met geluiden en liedjes rond het bombardement, de oorlogsjaren in Rotterdam, en de wederopbouw.
Ik heb een hoop oud geluidsmateriaal opgeduikeld en afgestoft, en ik heb allerlei artiesten gevraagd om iets nieuws te maken, of iets ouds uit te voeren waarvan ik alleen de tekst of de bladmuziek had.
In mijn enthousiasme heb ik me een hoop op de hals gehaald.
Ik heb zo’n 75 liedjes en fragmenten verzameld.
Ergens wel raar: enthousiasme over iets dat in de kern menselijk leed is. Andermans leed, maar toch.
Een verwoestend bombardement teruggebracht tot een ontroerend liedje.
Voedselschaarste leuk op rijm gezet.
En collaboratie met de vijand ... vervat in een aangenaam spotlied.
Maar ja, dat is wat de tijd doet.
Leed en onderdrukking verworden tot een historisch verhaal, en mettertijd maak je je vooral druk over hoe je dat verhaal het beste kunt vormgeven
Vooral het opknappen van geluidsopnames uit de oorlog en uit de eerste jaren daarna, was een monsterklus. Uren en uren heb ik achter de computer gezeten met de koptelefoon op, en met de hoge en de lage tonen vol open, om elk bonkje en elk tikje zo goed mogelijk te horen.
Mijn oren gingen er gewoon een beetje van tuiten.
En mijn hersens maakten overuren.
Zozeer zelfs dat ik opgejaagd door dadendrang bij herhaling ’s morgens heel vroeg wakker werd, en in bed, in gedachten, weer het computerbeeld voor me zag met allemaal gekleurde frekwentie-karakteristieken waarin zich tikjes, spettertjes en hobbels schuilhouden.
Ik ben een keer om half zes opgestaan en maar meteen achter het beeldscherm gekropen, en een keer zelfs om vier uur.
Dat deed me iets afvragen.
Ik was in mijn hoofd enorm bezig met iets dat ik heel leuk vind, en waardevol.
Het was een positieve dadendrang die me wakker maakte.
Hoe moet dat niet zijn als je geplaagd wordt door iets negatiefs?
Iets naars dat je hele denken beheerst?
Bijvoorbeeld een ingrijpende oorlogservaring.
Dan wordt het een stuk lastiger om monter je bed uit te stappen en toe te geven aan een innerlijke drang.
Ik mag mezelf gelukkig prijzen met mijn wakkerliggerij.

SPEELLIJST
DE TUNE
1. Ik mis je – John Verkroost
2. NSB-song - Pem Becker
PIET LE BLANC
3. Cafégetoeter van cassette
4. De lach van Piet le Blanc
5. Yersey bounce – Combo Fred van Zegveld
6. De saxman – Ruud Bos & Piet le Blanc
7. Piet speelt viool & gesprek Suzanne Mulder
8. Moeder ik wil bij de revu – Wim Sonneveld

DICK RIJNOOY & THE SOUND DIGGERS
9. Opus one – The Sound Diggers
10. I’ll close my eyes– The Sound Diggers
11. Cornelita – The Sound Diggers
12. Tesoro mio – The Sound Diggers