nieuws

'Sterker door strijd', het verhaal achter het stadswapen

ROTTERDAM - Sterker Door Strijd, een kreet die onlosmakend verbonden is met Rotterdam. De wapenspreuk is in 1948 door koningin Wilhelmina aan Rotterdam geschonken.
Een gemeente mag niet zomaar een wapenspreuk voeren. Dat moet worden toegekend door de vorst.
Sterker door Strijd heeft Wilhelmina voor Rotterdam gekozen vanwege de moed en kracht van de Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Net als Rotterdam hebben Den Haag en Amsterdam een Nederlandstalige wapenspreuk. Den Haag heeft 'Vrede en Recht', Amsterdam heeft 'Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig'. Er bestaat in Nederland een verschil in de taal van wapenspreuken. Zo heeft bijvoorbeeld Brielle een wapenspreuk geschreven in het Latijn: Libertatis Primitiae. De wapenspreuk van het stadje waar 1 april nog steeds uitbundig gevierd wordt, betekent 'Eerstelingen der Vrijheid en verwijst naar de inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572.
Rotterdam kreeg pas in 1340, als een klein nietszeggend dorpje, stadsrechten van het gravenhuis Holland-Henegouwen. Dit huis is nog steeds terug te vinden in het wapen van Rotterdam: de twee rode leeuwen in het wapen doen denken aan de leeuwen van Holland, de twee zwarte leeuwen aan Henegouwen.