nieuws

Drechtsteden hekelen woonplannen kabinet

ROTTERDAM - De Drechtsteden en de wooncorporaties in die regio voorzien grote problemen op de woningmarkt als gevolg van de crisis en de kabinetsplannen.
"Als die plannen worden doorgezet, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor veel huurders en daarom zullen alle politieke partijen in de Drechtsteden hun partijgenoten in de Tweede Kamer er op wijzen, wat de gevolgen zijn als ze het kabinet volgen", zegt Teunis Stoop.
De wethouder van Hendrik-Ido-Ambacht spreekt als portefeuillehouder wonen van de Drechtsteden. De zes gemeentes voorzien een grotere vraag naar goedkopere woningen en een verschuiving van koop naar huur. De woonwethouders weten nog niet hoe ze daarop in moeten spelen.

Verhuurdersheffing

De politici van de zes gemeenteraden, vertegenwoordigd in de Drechtraad, is daarom dinsdagavond gevraagd om mee te denken over oplossingen. Daarbij hebben ze onder meer de wooncorporaties nodig, maar ook die zeggen door de kabinetsplannen behoorlijk in hun mogelijkheden beperkt te worden.
Als gevolg van het regeerakkoord en het in februari gesloten woonakkoord moeten alle corporaties een verhuurdersheffing betalen, onder meer om de tekorten af te dekken van brokkenmakers als Vestia en Woonbron. Ze mogen ook de huren fors verhogen, maar dat levert minder op dan de heffing kost.

Betalingsproblemen

Daardoor worden de investeringskosten van wooncorporaties aangetast, terwijl juist die goedkope woningen moeten realiseren. "De helft van onze huurders is 65-plus en moet steeds meer huur betalen. Als ze dan niet kunnen verhuizen, voorzie ik bij veel van hen betalingsproblemen", zegt directeur Henk Gravesteijn van Tablis Wonen.
Hij is voorzitter van de wooncorporaties in de Drechtsteden. Verhuizen naar een koopwoning is voor senioren lastig, omdat ze vrijwel nooit een hypotheek kunnen krijgen. Het alternatief is dan een goedkopere huurwoning, maar die moeten dan wel vrij komen. Het kabinet hoopt dat te bereiken door de aanpak van het zogenoemde scheefwonen.

Erg weinig

Via extra hoge huurverhogingen worden mensen, die in verhouding tot hun inkomen in een te goedkoop huis zitten, gestimuleerd een duurdere woning te zoeken. Maar juist in het huursegment van circa 700 euro per maand zijn er erg weinig woningen in de Drechtsteden. "En daar moeten we dus zeker iets aan proberen te doen", zegt Stoop.
De corporaties hebben nog wel een andere manier om aan geld voor nieuwbouw te komen of woningen in een ander huursegment te creeëren, namelijk het verkopen van leegkomende huurwoningen. "Dat gaan we ook doen, maar dat kan niet in een hoog tempo", weet Gravesteijn.

Niet de put in

De geplande nieuwbouw, van 12.600 woningen tot 2020, is door de Drechtsteden al teruggebracht naar 8.500. En dan nog wordt gevreesd voor een overschot aan dure koopwoningen. Vorig jaar werden er 800 opgeleverd, maar slechts 300 verkocht.
Oplossingen om de woningmarkt weer vlot te trekken zien de corporaties en de bestuurders in de Drechtsteden nog niet. "We moeten onszelf niet de put in praten", zegt wethouder Stoop, "maar met bevorderen van de vrije verhuur en particulier opdrachtgeverschap kom je er niet. En bovendien kun je als regio weinig doen aan een crisis en landelijk beleid".