nieuws

Waarom staat de prijs niet op medicijnen?

DSW opent eigen apotheek (2).jpg
DSW opent eigen apotheek (2).jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 18 mei werd de volgende vraag gesteld:Dhr van der Heijden: ‘Waarom staat sinds 1 a 2 jaar de prijs niet meer op medicijnen?. Is dit per apotheek verschillend of is dit vanuit de overheid geregeld?’Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Antwoord:

Kosten voor dienstverlening apotheek:

De apotheek mag u een vergoeding vragen voor: controle of het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering is voorgeschreven; controle of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben; verstrekken van het geneesmiddel; uitleg over gebruik van het geneesmiddel.
De vergoeding die u moet betalen is afhankelijk van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering. Bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn.

Vrije prijzen medicijnen

Sinds 1 januari 2012 stelt de overheid geen vaste prijzen voor medicijnen meer vast. De apothekers en zorgverzekeraars maken met elkaar afspraken over de prijs van een geneesmiddel. Dat betekent dat u, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, meer of minder betaalt voor een geneesmiddel.
De overheid stelt maximumprijzen aan geneesmiddelen. Hierbij gelden de prijzen in de omringende landen als richtlijn. Dit is vastgelegd in de Wet Geneesmiddelenprijzen.

Rekening medicijnen wel of niet eerst zelf betalen

Hebben uw zorgverzekeraar en apotheker een contract afgesloten, dan gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Is er geen contract afgesloten, dan betaalt u zelf de rekening en declareert u de kosten daarna bij uw verzekeraar. Het staat u vrij om naar een andere apotheek te gaan die wel een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar. U heeft dan wel een nieuw recept nodig.

Overzicht medicijnkosten

Op de websites medicijnkosten.nl en Kiesbeter.nl vindt u informatie over de actuele kosten van geneesmiddelen. U kunt zien of een geneesmiddel in het basispakket is opgenomen en hoeveel u eventueel zelf moet betalen. Als u een bijdrage moet betalen, kunt u op de website ook nagaan of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.