nieuws

Eigenaar gifbelt Dordrecht failliet

ROTTERDAM - De sanering van de Polder Stededijk, in de Dordtse Biesbosch, is opnieuw vertraagd. De eigenaar van de zogenoemde Stort van Troost heeft zich failliet laten verklaren.
De Stort van Troost is 24 voetbalvelden groot en is in de jaren zestig tot zes meter diepte volgestort met chemisch afval uit Pernis. Daardoor zitten honderden miljoenen kilo's aan kankerverwekkende stoffen in de grond.
De gemeente Dordrecht dwong de eigenaar van het gebied, EPS, tot schoonmaak van de polder, op straffe van dwangsommen. EPS zegt zowel de sanering als de dwangsommen niet te kunnen betalen.
Dordrecht laat nu juridisch onderzoeken of de eigenaar op een andere wijze aansprakelijk kan worden gesteld.