nieuws

Minister besluit hoe A13/A16 gaat lopen

A13A16_Rotterdam
A13A16_Rotterdam
ROTTERDAM - Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op hoofdlijnen een beslissing genomen hoe de A13/A16 moet gaan lopen. Volgens de minister is de weg hard nodig om het onderliggende wegennet te ontlasten en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.
Tussen de aansluiting A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe rijksweg gecombineerd met de N471 tot een autosnelweg. Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.
Tunnel op maaiveld
In het gedeelte tussen de Bergweg-Zuid en de Rotte wordt de weg aangelegd in een tunnel op maaiveld en tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg-Zuid worden extra inpassingsmaatregelen getroffen. Het gaat om extra geluidwerende maatregelen, een verbinding tussen recreatiegebieden en een langzaam verkeerverbinding.
Elf kilometer lang
De nieuwe rijksweg A13/A16 Rotterdam wordt 11 kilometer lang en wordt uitgevoerd met x 2 rijstroken. Er gaat een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden. De start van de werkzaamheden is voorzien in 2017 en de openstelling van de weg in 2021.
Tolweg
De aanleg van de weg kost 990 miljoen euro. De gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond dragen 100 miljoen euro bij voor de extra inpassingmaatregelen en de tunnel door het Lage Bergse Bos. Een deel van het project wordt gefinancierd met tol.
Verder uitwerken
Rijkswaterstaat werkt het Standpunt nu verder uit in een Ontwerp Tracébesluit voor de A13/16. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de stadsregio, de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden zoals bewonersorganisaties.
De planning is het Ontwerp Tracébesluit eind 2014 vast te stellen. Rekening houdend met de reacties op het Ontwerp Tracébesluit neemt de minister daarna een definitief Tracébesluit.
'Strijdig met uitgangspunten'
Volgens Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam is het plan van de minister in strijd met de voorwaarden die de Rotterdamse gemeenteraad in 2009 aan de weg gesteld heeft. Die zou volgens Bonte destijds gesteld hebben dat de weg onbespreekbaar zou zijn als deze niet in een tunnel onder het bos zou komen te liggen. Volgens hem moet er nu het 'halve bos' voor worden gekapt. Daarnaast zouden Ommoord, Hillegersberg en Schiebroek meer overlast krijgen van de weg dan nodig is.