nieuws

Dordrecht heeft zijn grenzen bereikt

ROTTERDAM - De tijd dat polders in Dordrecht worden opgeofferd voor nieuwe wijken is voorbij. Uit de nieuwe Structuurvisie blijkt dat de stad aan zijn maximum zit.
Uitbreiding en nieuwbouw moeten vooral gerealiseerd worden binnen de bestaande stadsgrenzen. Dat kan op de Stadswerven, het Gezondheidspark, het Leerpark en kleine locaties in de binnenstad. Er zijn nog maar twee 'buitenlocaties'.

Zuidpolder

De visie van dit jaar is een aanpassing van die uit 2009. Die kijkt vooruit tot 2020 met een doorkijkje naar 2040. Inwoners mogen nu van burgemeester en wethouders een kijkje nemen in de aangepaste versie. De belangrijkste aanpassing is dat definitief wordt afgezien van de woonbestemming van de Zuidpolder.
Die polder was in 2010 het hoofdthema van de lokale verkiezingen. Beter Voor Dordt won die overtuigend. Toenmalig lijsttrekker Piet Sleeking scoort daarmee een belangrijk punt voor zijn achterban: "Al hebben we ook te maken met een ingestorte woningmarkt en een provinciaal bestuur dat nieuwbouw goed wil reguleren."

Golf en Wonen

De enige plekken buiten de bestaande stadsgrenzen waar nog groen kan sneuvelen voor nieuwbouw zijn de Bovenpolder en het gebied tussen voetbalvereniging Wieldrecht en de randweg N3. Die laatste locatie is al in ontwikkeling. Er is daar ruimte voor 700 woningen onder de projectnaam Wilgenwende.
Het westelijk deel van de Bovenpolder en een deeltje van de Zuidpolder zijn in 2007 door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor het Belthure Park, beter bekend als Golf en Wonen. Het plan voor een 18-holes golfbaan en 220 villa's komt echter niet van de grond en in oktober loopt het contract waarin afspraken gemaakt zijn met de ontwikkelaar af.

Bevolking stabiliseert

Of het al jaren durende uitstel ook leidt tot afstel durft Sleeking niet te zeggen: "We hebben ons als gemeente verplicht om ons maximaal in te spannen om dat Belthure Park tot stand te laten komen, maar het is gezien de woningmarkt ernstig de vraag of het plan, zelfs in afgeslankte versie, door kan gaan."
Ruimte voor nieuwbouw is er volgens hem voldoende binnen de huidige grenzen: "Naast de genoemde locaties met als speerpunt de Stadswerven, wordt natuurlijk ook steeds meer gesloopt en gebouwd in Krispijn, Wielwijk en Crabbehof."
De Structuurvisie speelt ook in op het feit dat de Dordtse bevolking niet meer groeit maar stabiliseert.