nieuws

Gemeenteraad: eerst regeling woonboten Pelserthaven

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam moet eerst een regeling treffen voor de woonbootbewoners in de Spaanse Polder, pas dan kan het nieuwe bestemmingsplan voor het industrieterrein worden goedgekeurd. Dit heeft een meerderheid van de gemeenteraad woensdagavond bepaald.
Al meer dan 40 jaar liggen er woonboten in de Pelserthaven in de Spaanse Polder in Rotterdam, die destijds ook nog echt een polder was. Inmiddels staat er zoveel zware industrie omheen dat de woonboten er eigenlijk niet meer kunnen liggen.
De gemeente Rotterdam vindt daarom al 12 jaar dat de woonboten weg moeten. Maar een oplossing is nog steeds niet gevonden. De bewoners zijn het getalm van de gemeente Rotterdam een beetje zat.
Inspraakbijeenkomst
Tijdens een inspraakbijeenkomst woensdagavond liet een groot deel van de bewoners van zich horen. Ze willen nu eindelijk een keer duidelijkheid. Alle politieke partijen waren dat met hen eens. Ze bepaalden daarom dat er eerst iets voor de bewoners geregeld moet worden – hetzij uitkoop, hetzij verplaatsing naar een andere plek, voordat de raad het nieuwe bestemmingsplan voor de Spaanse Polder goedkeurt.
Haast met bestemmingsplan
Probleem is echter dat het bestemmingsplan voor 1 juli moet zijn goedgekeurd. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente Rotterdam geen leges meer heffen als bedrijven op het industrieterrein willen uitbreiden of grond willen kopen.
De gemeente moet dus in de komende weken heel snel bepalen op welke manier de woonbootbewoners worden gecompenseerd, want de gemeenteraad vergadert op 20 juni over het bestemmingsplan.