nieuws

Eiland van Dordrecht veel langer bewoond dan gedacht

ROTTERDAM - Uit archeologische vondsten bij het Gezondheidspark blijkt dat er al 500 jaar voor Christus mensen woonden op het eiland van Dordrecht. Dit is veel langer geleden dan tot dusverre werd aangenomen.
Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn aardewerkscherven gevonden. Ook zijn er sporen gevonden van Romeinse bewoners.
De meeste resten van oude woningen zijn verdwenen. Dit is onder meer gebeurd door de Elisabethsvloed in de vijftiende eeuw en bebouwing, bijvoorbeeld van zwembad Aquapulca.