nieuws

'Nederland kan leren van Rijnmond Veilig'

ROTTERDAM - Wie communiceert welke informatie bij een grote ramp? De website van Rijnmond Veilig zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere Veiligheidsregio in Nederland.
Deze week brak in Oosterhout in Noord-Brabant een grote brand uit bij een chemische bedrijf. De gemeente publiceerde pas twee uur later het eerste bericht op internet.
"Ik heb begrepen dat de burgemeester heeft gezegd dat de Veiligheidsregio in eerste instantie verantwoordelijk is. Daarna pas de gemeente", zegt Maurice Lenferink, Hoofd Communicatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Volgens hem is de burgemeester 'altijd verantwoordelijk'.
Ook bij de brand in Moerdijk verliep de communicatie niet soepel en dat was voor de regio Rijnmond aanleiding om in te spelen op de actualiteit. "De binding met het publiek was weg", zegt Lenferink, "burgers praten anders over incidenten", zegt hij, doelend op nieuwe communicatiemiddelen.
"Wat we hebben ontwikkeld is een website met alarmeringsberichten. 24 uur per dag krijg je op rijnmondveilig.nl actuele informatie over een incident." De burger wordt op die manier op de hoogte gehouden van wat er gaande is en waar dat precies is.
Meerdere betrokkenen als politie en brandweer maken er al gebruik van, maar dat moet nog uitgebreider: "Defensie, RET, iedere dienst die te maken kan krijgen met ontwrichting van de lokale samenleving, moeten komend jaar aansluiten", verklaart Lenferink.
De diensten zijn individueel verantwoorlijk, maar als meerdere betrokkenen moeten samenwerken 'ben ik verantwoordelijk', zegt Lenferink als communicatiespecialist van de Veiligheidsregio.
"Ik zou aan de rest van Nederland willen zeggen: sluit aan bij dit communicatiepatroon", zegt Lenferink, die hoopt dat in de toekomst ooit Nederland Veilig een feit is.