nieuws

'Geld Rotterdam World Wide moet terug'

ROTTERDAM - De vier ton die eigenlijk bestemd is voor het Stadsinitiatief Rotterdam World Wide moet niet worden uitgekeerd. Dat vinden onder meer de Rotterdamse fracties van SP, Leefbaar Rotterdam en Christen Unie/SGP.

Rotterdam World Wide werd dit weekend als tweede winnaar uitgeroepen omdat dat het enige initiatief was dat voor het resterende bedrag van ruim 400.000 euro kan worden uitgevoerd.
Juist omdat Rotterdam World Wide het minste aantal stemmen (681) vergaarde, en dus eigenlijk de verliezer was van de zeven finalisten, is er veel protest. Op Facebook is al een protestpagina geopend: Geen stemmen, Geen geld. Op weblogs als Vers Beton en Bogue wordt veel gediscusseerd.
Ook in de gemeenteraadsvergadering op donderdagmiddag spraken verschillende raadsleden schande van de gang van zaken. SP kondigde aan in de komende raadsvergadering een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen het geld aan Rotterdam World Wide niet uit te keren.
De verkiezing voor het Stadsinitiatief is dit jaar voor de tweede keer gehouden in Rotterdam. Vorig jaar won de Luchtsingel de verkiezing. Dit jaar was Schaatsbaan Rotterdam de grote winnaar, met 9073 stemmen. Dit initiatief ontvangt 2 miljoen euro.